Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

WSZJK

Akty Prawne

Schemat Organizacyjny

Procedury

Ocena jakości kształcenia

Strategie

Jakość Kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych

 

Zarządzanie Jakością Kształcenia w Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej (IPiPS) AP w Słupsku :

 Interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni w roku akademickim 2019/2020 dla kierunków:

-pedagogika
-pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
-praca socjalna

 

 

Weryfikowanie programów kształcenia :

 

Zatwierdzanie programów kształcenia na kolejny cykl kształcenia :

 

Procedury hospitacji zajęć dydaktycznych

 

Proces dyplomowania:

Regulamin określający zasady funkcjonowania "Systemu Plagiat.pl" w Akademii Pomorskiej w Słupsku

 

Sprawozdania, Raporty, Oceny

 

Procedury

 

Arkusze oceny pracy mgr/licencjackiej/słuchacza studiów podyplomowych

 

 

OBOWIĄZUJĄCE AKTY NORMATYWNE MNiSW

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj