Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

WSZJK

Akty Prawne

Regulamin WSZJK

Schemat organizacyjny

Ocena jakości kształcenia

Strategie

 

Zarządzanie Jakością Kształcenia w Instytucie Pedagogiki

 Interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni w roku akademickim 2019/2020 dla kierunków:

Interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni w roku akademickim 2020/2021 dla kierunków:

-pedagogika

-pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

-praca socjalna

 

INTERESARIUSZE WEWNĘTRZNI I ZEWNĘTRZNI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 dla kierunków:

-pedagogika

-pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

-praca socjalna

- psychologia

- pedagogika resocjalizacyjna z interwencja kryzysową

 

 

Weryfikowanie programów kształcenia :

 

Zatwierdzanie programów kształcenia na kolejny cykl kształcenia :

 

Procedura organizacji i realizacji hospitacji w Akademii Pomorskiej w Słupsku

 

Proces dyplomowania:

Regulamin określający zasady funkcjonowania "Systemu Plagiat.pl" w Akademii Pomorskiej w Słupsku

 

Sprawozdania, Raporty, Oceny

 

Procedury

 

Arkusze oceny pracy mgr/licencjackiej/słuchacza studiów podyplomowych

 

 

OBOWIĄZUJĄCE AKTY NORMATYWNE MNiSW

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj