Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

dr Irena Figurska

Doktor nauk ekonomicznych. Jest autorką wielu publikacji naukowych (publikowanych zarówno w kraju, jak i zagranicą) z dyscypliny ekonomii oraz nauk o zarządzaniu i jakości, w tym czterech monografii naukowych., a także dwóch podręczników z mikroekonomii. Zainteresowania naukowe w ostatniej dekadzie koncentrują się przede wszystkim wokół zagadnień związanych z zarządzaniem wiedzą w organizacji oraz zarządzaniem wiedzą personalną, a także zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Wybrane publikacje:

 

Figurska I., The concept of a comprehensive approach to knowledge management in the organization, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2019. ISBN 978-83-8102-168-5.

 

Figurska I., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Wydawnictwo Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania, Słupsk 2012. ISBN 978-83-88473-75-3.

 

Spotkać Drugiego. Prawo – Etyka – Praktyka, red. I. Figurska, D. Bieńkowska, R. Kozłowski, Wyd. Akademii Pomorskiej, Słupsk 2017; 978-83-7467-273-3

 

Sokół A., Figurska I., Shevtscova E. (red.), Modern processes of economic development - economics and law, Wydawnictwo Shaker Verlag, 2017. ISBN 978-3-8440-5640-2.

 

Sokół A., Figurska I., Drela K. (red.),  Contemporary socio-economic issues and problems: management – processes, Wydawnictwo KartPrint, Bratislava 2016. ISBN 978-80-89553-36-5.

 

Figgurska I., Sokół A., Empirical verification of knowledge management initiatives as determinants of the development of knowledge workers' creativity, Proceedings of the 34th  IBIMA  Conference  on  13-14  November  2019  Madrid,  Spain. Conference proceedings, ISBN: 978-0-9998551-3-3.

 

Figurska I., Relations between employees and their superiors in the process of knowledge management in organizations, Proceedings of the 34th  IBIMA  Conference  on  13-14  November  2019  Madrid,  Spain. Conference proceedings ISBN: 978-0-9998551-3-3.

 

Blašková M., Figurska I., Adamoniene R., Poláčková K., Blaško R., (2018), Responsible Decision making for Sustainable Motivation, “Sustainability” Special Issue "Sustainability in E-Business", vol. 10, nr 10, 3393. (20 pkt.) 

 

 Figurska I., Regional aspects of human capital in Poland [w:] Sokół A., Figurska I., Shevtscova E. (red.), Modern processes of economic development - economics and law, Wydawnictwo Shaker Verlag, 2017. ISBN 978-3-8440-5640-2.

 

Figurska I., Pracownik socjalny jako menadżer własnej wiedzy [w:] Figurska I., Bieńkowska D., Kozłowski R. (red.), Spotkać Drugiego. Prawo-Etyka-Praktyka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2017. ISBN 978-83-7467-273-3.

 

Figurska I., Technological dimension of knowledge management [w:] Sokół A., Drab-Kurowska A., Budziewicz-Guźlecka A. (red.), Business entities in the face of contemporary economics, Wydawnictwo KartPrint, Bratislava 2017. ISBN 978-80-89553-45-7.

 

Figurska I., Attraction and retention of knowledge workers in modern organizations [w:] Sokół A., Figurska I., Drela K. (red.), Contemporary socio-economic issues and problems: management – processes, Wydawnictwo KartPrint, Bratislava 2016. ISBN 978-80-89553-36-5.

 

Figurska I., Zarządzanie zwiększające zaangażowanie pracowników wiedzy [w:] Fatuła D. (red.), Obszary zrównoważonego zarządzania organizacjami w zmiennym otoczeniu, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2016. ISBN 978-83-65208-40-8.

 

Figurska I., Zarządzanie pracownikami wiedzy – przedmiotowe czy godnościowe? [w:] Piekarski G. (red.), Społeczne konteksty edukacji. Tropy–Przybliżenia–Aplikacje, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2016. ISBN 978-83-8019-330-7.

 

Figurska I., Personal aspects of knowledge management [w:] Sokół A. (red.), Managing diversity in the organization. Creativity-Knowledge-Competence-Innovation-Trust, Sciemcee Publishing London 2015. ISBN 978-0-9928772-3-1.

 

Figurska I., Problemy zarządzania pracownikami w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Kozłowski R., Bieńkowska D. (red.), Człowiek człowiekowi, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku 2015. ISBN 978-83-7467-254-2.

 

Figurska I., Kultura organizacji a zarządzanie wiedzą [w:] Patalon M. (red.), Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014. ISBN 978-83-7780-671-5.

 

Figurska I., Knowledge as an attribute of the organization in the knowledge-based economy [w:] Matuska E., Sokół A. (red.), Attributes of Modern Organization. Creativity-Knowledge-Innovation-Trust, SCIEMCEE Publishing London, 2014 ISBN 978-0-9928772-1-7.

 

Figurska I., Influence of the environment on the knowledge management system in the organization [w:] Blašková M., Matuska E. (red.), Human potential development. an innovative trends and conclusions for XXI century, Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku, 2014. ISBN 978-83-88473-90-6.

 

Figurska I., Practical aspects of knowledge management in the organization [w:] Hittmar S. (red.), Theory of Management 7: The selected problems for the development support of management knowledge base, University of Žilina, 2014. ISBN 978‐80‐554‐0954‐2.

 

Figurska I., The benefits of knowledge management in organizations [w:] Drelukiewicz N., Memepel-Śnieżyk A., Sokół A., Sołoma A. (red.), Market in the modern economy. Management – processes, Wydawnictwo KartPrint, Bratislava 2014. ISBN 978-80-89553-27-3.

 

Figurska I., Wpływ rywalizacji wewnątrz organizacji na kompetencje pracowników – wybrane aspekty [w:] Aksman J., Nieciuński S. (red.), Kształcenie kompetencji w biegu życia człowieka, Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego, Kraków 2013. ISBN 978-83-7571-246-9.

  

Figurska I., Knowledge management implementation framework [w:] Hittmar S. (red.), Theory of Management 6: The selected problems for the development support of management knowledge base, University of Žilina, 2012. ISBN 978-80-554-0591-9.

 

Figurska I., Confidence as a fundamental condition of knowledge management in organization [w:] Borkowski S., Sujanova J. (red.), Human potential management in a company. Knowledge increase, Alumni Press, Trnava 2011. ISBN 978-80-8096-144-2.

 

Figurska I., The role of communities of practice in knowledge management [w:] Blašková M., Vetrakova M. (red.), Manažment ľudskeho potenciálu v podniku, Uniwerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, 2012. ISBN 978-80-557-0361-9.

 

Figurska I., Regional aspects of human capital in Poland [w:] Sokół A., Figurska I., Shevtscova E. (red.), Modern processes of economic development - economics and law, Wydawnictwo Shaker Verlag, 2017. ISBN 978-3-8440-5640-2.

 

Figurska I., Pracownik socjalny jako menadżer własnej wiedzy [w:] Figurska I., Bieńkowska D., Kozłowski R. (red.), Spotkać Drugiego. Prawo-Etyka-Praktyka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2017. ISBN 978-83-7467-273-3.

 

 Figurska I., Technological dimension of knowledge management [w:] Sokół A., Drab-Kurowska A., Budziewicz-Guźlecka A. (red.), Business entities in the face of contemporary economics, Wydawnictwo KartPrint, Bratislava 2017. ISBN 978-80-89553-45-7.

  

Figurska I., Attraction and retention of knowledge workers in modern organizations [w:] Sokół A., Figurska I., Drela K. (red.), Contemporary socio-economic issues and problems: management – processes, Wydawnictwo KartPrint, Bratislava 2016. ISBN 978-80-89553-36-5.

 

Figurska I., Zarządzanie zwiększające zaangażowanie pracowników wiedzy [w:] Fatuła D. (red.), Obszary zrównoważonego zarządzania organizacjami w zmiennym otoczeniu, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2016. ISBN 978-83-65208-40-8.

 

Figurska I., Zarządzanie pracownikami wiedzy – przedmiotowe czy godnościowe? [w:] Piekarski G. (red.), Społeczne konteksty edukacji. Tropy–Przybliżenia–Aplikacje, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2016. ISBN 978-83-8019-330-7.

 

Figurska I., Personal aspects of knowledge management [w:] Sokół A. (red.), Managing diversity in the organization. Creativity-Knowledge-Competence-Innovation-Trust, Sciemcee Publishing London 2015. ISBN 978-0-9928772-3-1.

 

Figurska I., Problemy zarządzania pracownikami w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Kozłowski R., Bieńkowska D. (red.), Człowiek człowiekowi, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku 2015. ISBN 978-83-7467-254-2.

 

Figurska I., Kultura organizacji a zarządzanie wiedzą [w:] Patalon M. (red.), Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014. ISBN 978-83-7780-671-5.

 

Figurska I., Knowledge as an attribute of the organization in the knowledge-based economy [w:] Matuska E., Sokół A. (red.), Attributes of Modern Organization. Creativity-Knowledge-Innovation-Trust, SCIEMCEE Publishing London, 2014 ISBN 978-0-9928772-1-7.

 

Figurska I., Influence of the environment on the knowledge management system in the organization [w:] Blašková M., Matuska E. (red.), Human potential development. an innovative trends and conclusions for XXI century, Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku, 2014. ISBN 978-83-88473-90-6.

 

Figurska I., Practical aspects of knowledge management in the organization [w:] Hittmar S. (red.), Theory of Management 7: The selected problems for the development support of management knowledge base, University of Žilina, 2014. ISBN 978‐80‐554‐0954‐2.

 

Figurska I., The benefits of knowledge management in organizations [w:] Drelukiewicz N., Memepel-Śnieżyk A., Sokół A., Sołoma A. (red.), Market in the modern economy. Management – processes, Wydawnictwo KartPrint, Bratislava 2014. ISBN 978-80-89553-27-3.

 

Figurska I., Wpływ rywalizacji wewnątrz organizacji na kompetencje pracowników – wybrane aspekty [w:] Aksman J., Nieciuński S. (red.), Kształcenie kompetencji w biegu życia człowieka, Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego, Kraków 2013. ISBN 978-83-7571-246-9.

 

Figurska I., Knowledge management implementation framework [w:] Hittmar S. (red.), Theory of Management 6: The selected problems for the development support of management knowledge base, University of Žilina, 2012. ISBN 978-80-554-0591-9.

 

Figurska I., Confidence as a fundamental condition of knowledge management in organization [w:] Borkowski S., Sujanova J. (red.), Human potential management in a company. Knowledge increase, Alumni Press, Trnava 2011. ISBN 978-80-8096-144-2.

 

Figurska I., The role of communities of practice in knowledge management [w:] Blašková M., Vetrakova M. (red.), Manažment ľudskeho potenciálu v podniku, Uniwerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, 2012. ISBN 978-80-557-0361-9.

 

Wiśniewski, E., Figurska, I., Wybrane metody oceny poziomu konkurencyjności powiatów Pomorza Środkowego [w:] Deluga W., Dyczkowska J. (red.), Marketing terytorialny – konkurencyjność regionów, przedsiębiorstw a ochrona środowiska, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2011. ISBN 9788373652569.

Znajdziesz nas tutaj