Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Konferencje i seminaria naukowe

 

Ogólnopolska konferencja naukowa „Prawa człowieka a priorytety Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Inkluzja, równość, godność i ludzkie bezpieczeństwo”, Akademia Pomorska, Gdańsk 18.11.2019

 

Sympozjum naukowe pt. „Między wiedzą potoczną a naukową. W biografiach uczonych i socjo-pedagogicznych dyskursach”, Akademia Pomorska, Słupsk 18.11.2019

 

Ogólnopolska konferencja naukowa „Prawa człowieka i ludzkie bezpieczeństwo – osiągnięcia i wyzwania. W 70. rocznicę ogłoszenia Powszechnej deklaracji Praw człowieka, Akademia Pomorska, ECS, Gdańsk, 19.11.2018

 

Znajdziesz nas tutaj