Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Cele Pracowni

  • Monitorowanie najnowszych trendów w bioetyce: społeczno-kulturowych, prawno-etycznych, filozoficzno-światopoglądowych.
  • Prowadzenie badań interdyscyplinarnych obejmujących wpływ szczegółowych kwestii bioetycznych na człowieka i społeczeństwo.
  • Współpraca naukowa i wymiana doświadczeń z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.
  • Upowszechnianie wyników badań: publikacje, organizacja sympozjów naukowych i konferencji, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych.
  • Działania promocyjne i edukacyjne w środowisku akademicki i pozaakademickim, rozwijające wrażliwość na kwestie bioetyczne i kształtujące umiejętności ich analizowania i interpretacji: seminaria, prelekcje, zajęcia dydaktyczne.

Znajdziesz nas tutaj