Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

International Teachers for Tomorrow’s Schools

ITTS: INTERNATIONAL TEACHERS FOR THE SCHOOL OF TOMORROW - SYSTEM CHANGE AS A OCCASION FOR INTERCULTURAL SCHOOL DEVELOPMENT AND MUTUAL LEARNING

ITTS: MIĘDZYNARODOWI NAUCZYCIELE DLA SZKOŁY JUTRA – SYSTEMOWA ZMIANA JAKO SZANSA NA MIĘDZYKULTUROWY ROZWÓJ SZKÓŁ ORAZ WSPÓLNE UCZENIE SIĘ

 

 

UCZESTNICY PROJEKTU

Pracownicy Instytutu Pedagogiki dr Maria Aleksandrowicz oraz dr Grzegorz Piekarski z początkiem roku akademickiego 2020/2021 rozpoczęli realizację projektu ITTS: International Teachers for Tomorrow’s School – System Change as an Opportunity for Intercultural School Development and Mutual Learning (ITTS).

ITTS to projekt realizowany przez sześć uniwersytetów europejskich (Belgia, Słowenia, Islandia, Grecja, Turcja i Polska). Jego celem jest stworzenie nowych możliwości nauczycielom ze środowisk uchodźczych do pomyślnego ponownego podjęcia kariery zawodowej. Projekt ITSS jest dofinansowywany z ramienia German Academic Exchange Service (DAAD) oraz jest rozliczony na lata 2020-2023. Z ramienia Akademii Pomorskiej projekt koordynuje dr Maria Aleksandrowicz.

 

 

O PROJEKCIE

Różnorodność kulturowa jest jedną z zasadniczych cech europejskiej perspektywy szkolnej. Niemniej jednak zawodowa reintegracja nauczycieli z zagranicy (w tym nauczycieli z doświadczeniem migracji lub uchodźctwa) stawia przed nami wiele wyzwań.

Głównym celem europejskiego projektu ITTS International Teachers for the School of Tomorrow - System Change as a Occasion for Intercultural School Development and Mutual Learning = Międzynarodowi nauczyciele dla szkoły jutra – systemowa zmiana jako szansa na międzykulturowy rozwój szkół oraz wspólne uczenie się jest wspieranie reintegracji zawodowej międzynarodowych nauczycieli z wykorzystaniem ich mocnych stron oraz stworzenie dla szkół szansy na międzykulturowe otwarcie się i integrację nowych kolegów w szkołach.

Główne działania projektu skoncentrują się na porównaniu międzynarodowych doświadczeń w zakresie projektowym, uruchomieniu portalu ITTS, opracowaniu materiałów analitycznych i doradczych oraz włączeniu tych treści do akademickich programów studiów.

ITTS poprzez współpracę z partnerami z siedmiu krajów (Belgia, Niemcy, Grecja, Islandia, Polska, Słowenia i Turcja) ma na celu dostarczenie wsparcia międzynarodowym nauczycielom, a także szkołom i instytucjom zajmującym się kształceniem nauczycieli.

 

Strona Internetowa projektu:

http://itts-europe.org/

 

 

Znajdziesz nas tutaj