Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

dr hab. Ryszard Kozłowski, prof. AP

Rozwój naukowy i aktywność dydaktyczna, zgodnie z posiadanym wykształceniem, dotyczy obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

Szczegółowe zainteresowania koncentrują się na problematyce związanej z antropologią filozoficzną i kulturową, etyką i aksjologią, a także z filozofią praw człowieka. Realizowane są jako elementy projektów badawczych (badania statutowe), a także jako samodzielne publikacje naukowe. Organizacja konferencji naukowych i członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach (Pomorskie Centrum Praw Człowiek, członek-założyciel) jest wyrazem skomunikowania ze środowiskiem społecznym. Kierownik Pracowni Bioetyki i Praw Człowieka przy Zakładzie Pracy Socjalnej.

 

Wybrane publikacje:

 

Bieńkowska D., Kozłowski R., Łuczak M.J. (2020). Rethinking the Protection of Vulnerable Groups in the Pandemic Situation (SARS-COVID 19): The Necessity to Implement the HRA and Human Security Framework into the Healthcare Professionals and Caregivers. European Research Studies Journal, Volume XXIII, Special Issue 2 (ss. 220-225)

 

Kozłowski R. Aksjologiczne orientacje w filozofii człowieka, Silva Rerum, Poznań 2020, ISBN 978-83-66353-29-9

 

D. Bieńkowska, R. Kozłowski, Prawa człowieka, Silva Rerum, Poznań 2018; 978-83-65697-45-5

 

Prawa człowieka wobec koncepcji human security, D. Bieńkowska, R. Kozłowski. M.J. Łuczak (red.), Silva Rerum, Poznań 2019; 978-83-65697-68-4

 

Prawa człowieka i ludzkie bezpieczeństwo. Osiągnięcia i wyzwania, D. Bieńkowska, R. Kozłowski (red.), C.H. Beck, Warszawa 2019; 978-83-8158-613-9

 

Spotkać Drugiego. Prawo – Etyka – Praktyka, red. I. Figurska, D. Bieńkowska, R. Kozłowski, Wyd. Akademii Pomorskiej, Słupsk 2017; 978-83-7467-273-3

 

 

Kozłowski R., Metafizyka osoby ludzkiej w ujęciu Czesława Stanisława Bartnika, „Seminare” 2018; 1232-8766

 

Kozłowski R., Aksjologiczne fundamenty praw pacjenta, [w:] Aktualne problemy przemian systemu ochrony zdrowia w Polsce, red. M. Urbaniak, R. Staszewski, Poznań 2017; 978-83-949486-0-3

 

Kozłowski R., Edukacja inkluzyjna w ujęciu papieża Franciszka, [w:] red. I. Jazukiewicz, E. Rojewska, Sprawności moralne a wartości, Wyd. US, Szczecin 2017, s. 35-54; 978-83-7972-095-8

 

Kozłowski R., The Dignity of the Patient and Defensive Medicine, [w:] Medical Humanities in Theory and Practice, red. A. Kapusta, M. Lytovka, Cambridge Scholars Publishing 2017; 1-4438-8618-1

 

Kozłowski R., Psychologia i patologia myślenia religijnego, [w:] Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce. Perspektywa filozoficzna, red. E. Starzyńska-Kościuszko, Wyd. UWM, Olsztyn 2017; 978-83-61605-86-7

Kozłowski R., „The unseen birhgivers”: The essence of the masculine soul in the philosophical-theological reflections of Edith Stein, [w:] The Hat and the Veil. The Phenomenology of Edith Stein, red. J. Machnacz, M. Małek-Orłowska, K. Serafin, Nordhausen 2016, s. 201-211

 

Kozłowski R., Finding dignity. The philosophical, social and legal contexts of crisis in human dignity, Journal of Teaching and Education (JTE), 5 (1), April 2016

 

Kozłowski R., Aksjologiczne podstawy doświadczenia godności osoby ludzkiej w kontekście dyskusji bioetycznej [w:] (Gen)etyczna przyszłość człowieka, red. A. Bobko, K. Cynk, Wyd. UR, Rzeszów 2016, s. 90-110

 

Kozłowski R., Personalne konteksty kryzysu poczucia godności, [w:] Primum philosophari. Opuscula Antonio Siemianowski dedicata w serii Opuscula Dedicata t. 11, Wyd. UAM, Poznań 2016, s. 401-411

 

 

Kozłowski R., Aksjologiczne fundamenty praw pacjenta, [w:] Aktualne problemy przemian systemu ochrony zdrowia w Polsce, red. M. Urbaniak, R. Staszewski, Poznań 2017; 978-83-949486-0-3

 

Kozłowski R., Edukacja inkluzyjna w ujęciu papieża Franciszka, [w:] red. I. Jazukiewicz, E. Rojewska, Sprawności moralne a wartości, Wyd. US, Szczecin 2017, s. 35-54; 978-83-7972-095-8

 

Kozłowski R., The Dignity of the Patient and Defensive Medicine, [w:] Medical Humanities in Theory and Practice, red. A. Kapusta, M. Lytovka, Cambridge Scholars Publishing 2017; 1-4438-8618-1

 

Kozłowski R., Psychologia i patologia myślenia religijnego, [w:] Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce. Perspektywa filozoficzna, red. E. Starzyńska-Kościuszko, Wyd. UWM, Olsztyn 2017; 978-83-61605-86-7

 

2016

Kozłowski R., „The unseen birhgivers”: The essence of the masculine soul in the philosophical-theological reflections of Edith Stein, [w:] The Hat and the Veil. The Phenomenology of Edith Stein, red. J. Machnacz, M. Małek-Orłowska, K. Serafin, Nordhausen 2016, s. 201-211

 

Kozłowski R., Finding dignity. The philosophical, social and legal contexts of crisis in human dignity, Journal of Teaching and Education (JTE), 5 (1), April 2016

 

Kozłowski R., Aksjologiczne podstawy doświadczenia godności osoby ludzkiej w kontekście dyskusji bioetycznej [w:] (Gen)etyczna przyszłość człowieka, red. A. Bobko, K. Cynk, Wyd. UR, Rzeszów 2016, s. 90-110

 

Kozłowski R., Personalne konteksty kryzysu poczucia godności, [w:] Primum philosophari. Opuscula Antonio Siemianowski dedicata w serii Opuscula Dedicata t. 11, Wyd. UAM, Poznań 2016, s. 401-411

 

 

Znajdziesz nas tutaj