Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Międzykulturowa Konferencja Pedagogiki Sztuki

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

 

NAZWA PROGRAMU:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Program „Doskonała Nauka”

Moduł – Wsparcie konferencji naukowych

 

Nazwa zadania:

Międzykulturowa Konferencja Pedagogiki Sztuki

„Edukacja przez sztukę dla pokoju”

(DNK/SP/550168/2022)

 

Dofinansowanie:

64 727,00 złotych

Całkowita wartość:

106 727,00 złotych

Opis zadania:

W zamyśle organizatorów ma to być zainicjowanie cyklu konferencji dedykowanych pedagogice sztuki jako subdyscyplinie naukowej w Polsce we współpracy z uczonymi zagranicznymi. Międzykulturowa Konferencja Pedagogiki Sztuki koncentrować się będzie na przywołaniu, reinterpretacji, wzbogaceniu, rozwinięciu, docenieniu podstaw teoretycznych oraz dociekań badawczych na temat edukacji przez sztukę dla pokoju, co zarówno wskazuje na dotychczasowe tradycje pedagogiczne w Polsce (S. Szuman, J. Korczak, B. Suchodolski, I. Wojnar) jak i na świecie (J. Dewey, H. Read, M. Montessori, E. Barba, E. Eisner). Temat ten zyskał na aktualności w nowym, dramatycznym kontekście działań wojennych na terenie Ukrainy, stąd specjalne zaproszenie zostanie skierowane do uczonych ukraińskich zajmujących się tą problematyką, a także do uczonych z innych krajów podejmujących w swoich badaniach te kwestie. W ramach poszczególnych sesji konferencyjnych, debat, prezentacji posterowych itd. uwzględnione zostaną różne zakresy i dziedziny sztuk oraz edukacji artystycznej, w tym muzyki, teatru, tańca, sztuk plastycznych, literatury i poezji, filmu, fotografii, sztuki cyfrowej, multimediów, animacji i gier komputerowych, sztuk hybrydowych. Tym samym uczestnicy postarają się potwierdzać empirycznie i analitycznie potencjały szeroko rozumianej aktywności artystycznej w realizacji wyzwań edukacyjnych XXI wieku, w tym przede wszystkim edukacji dla pokoju. Głównym organizatorem Konferencji jest Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Wydarzenie odbędzie się 25-28 września 2023 roku w Ustce.

Znajdziesz nas tutaj