Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Aktywność studencka

Artykuły studentów

  1. Iwańska Ewa, Różnie sprawni czyli osoby chore na epilepsję w środowisku szkolnym. W: A. Koprowicz (red.), Różnie sprawni w przestrzeni szkolnej i akademickiej. Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2018. (s. 68-76)
  2. Patoka Estera (z dr M. Aleksandrovich), Opinia uczestników „Kolorowej orkiestry” o myzyce i muzykowaniu.  W: A. Koprowicz (red.), Różnie sprawni w przestrzeni szkolnej i akademickiej. Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2018. (s. 77-97)
  3. Dul Agnieszka, O pewnej historii narodzenia Człowieka twórczego.  W: A. Koprowicz (red.), Różnie sprawni w przestrzeni szkolnej i akademickiej. Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2018. (s. 101-110)
  4. Samotyja Monika, Funkcjonowanie dzieci rodziców migrujących zarobkowo w społeczności szkolnej. Edukacja w Dyskursie, 2017, 5, 139-156.
  5. Szymańska Estera (z A. Koprowicz), Znaczenie hipoterapii dla poprawy komunikacji u dzieci autystycznych. Opinie rodziców. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 3, 2018, s. 41-53; ISSN 1642-1981
  6. Krzemińska Kamila (z A. Koprowicz), Stosunek do przyszłości usamodzielniających się wychowanków niespokrewnionych rodzin zastępczych. Kwartalnik Fides et Ratio, 2(32) 2018, ISSN 2082-7067, s. 394-411
  7. Maina Magdalena, Handel ludźmi jako przestępstwo i naruszenie praw człowieka. Social Studies: Theory and Practice, 2019, 2 (7), 99-113
  8. Gańska Ewa, Ruch społeczny kobiet partycypujących w organizacjach lokalnych na przykładzie koła gospodyń wiejskich, „Edukacja w Dyskursie” 2019, nr 7, s. 7-24, ISSN 2299-2413
  9. Czerwiakowska Jolanta, Różnorodne formy pomocy rodziców w edukacji uczniów, „Edukacja w Dyskursie” 2019, nr 7, s. 55-67, ISSN 2299-2413
  10. Maj Anna, Sztuka HIV/AIDS. Artystyczne źródło edukacji i akceptacji, [w:] Edukacja równościowa. Tworzenie przestrzeni i warunków dla Innego, red. M. Obrycka, G. Piekarski, M.A. Sałapata, Impuls, Kraków 2020, s. 485-494, ISBN 978 83 8095 588 2

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj