Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci

Komunikaty i dokumenty dla pracowników

NOTKI BIOGRAFICZNE

Szanowni Państwo, prosimy o przesyłanie na adres - strona@apsl.edu.pl - swoich krótkich biogramów, w tym: zdjęcie, dorobek naukowy, zainteresowania badawcze, hobby, wykładane przedmioty. Informacje te posłużą do uaktualnienia Notek Biograficznych Pracowników Instytutu Pedagogiki.

Szanowni Państwo informujemy, że w sali 318 (sala komputerowa) jest dostępny do Państwa dyspozycji – na miejscu – program do analizowania danych statystycznych Statistica

Procedura przekładania zajęć w IP

Raport oceny zajęć zdalnych 2019-2020

Przeliczanie punktów za publikacje

PRZELICZANIE ARTYKUŁÓW O PUNKTACJI RÓWNEJ 100 I WIĘCEJ ORAZ MONOGRAFII Z POZIOMU I

Szanowni Państwo, w przypadku artykułów o punktacji równej 100 i więcej oraz monografii z poziomu I  wartość całkowita Pc oraz wartość przeliczeniowa P są równe 100%, jednak w przypadku liczby k wyższej niż 1 (czyli pracowników z jednego podmiotu reprezentujących tę samą dyscyplinę) następuje podział punktów proporcjonalny do zajętej części slota.

 

Ewidencja dorobku naukowego

 

Sprawozdanie z wykonania zajęć dydaktycznych

Sprawozdanie opiekuna praktyk:

 

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Szanowni Państwo - Członkowie i Sympatycy POLSKIEGO TWOARZYSTWA PEDAGOGICZNEGO!
W dniu 18.maja. br (czwartek) o godz. 13.00 w s. 215 odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego przy Akademii Pomorskiej w Słupsku. Celem spotkanie jest wybór i powołanie nowego Zarządu Oddziału PTP oraz wybór delegata naszego Oddziału na Zjazd Delegatów PTP, planowany na 5-6. czerwca br. w Warszawie. Poza tym będzie to okazja do omówienia planów i strategii dotyczących wznowienia działalności Towarzystwa w naszej Uczelni.
W imieniu Zarządu Ewa Murawska

 

Druk - Kwestura

 

Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich (od 1 października 2011 r.)

Zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie z dniem 1 października 2011 r. nauczyciel akademicki może podjąć lub kontynuować dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u jednego pracodawcy. Wymaga to jednak uzyskania zgody rektora uczelni, która jest podstawowym miejscem pracy. Rektor udziela zgody w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia o zgodę na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy (art. 129 ust. 6). Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora stanowi podstawę do rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem w uczelni będącej podstawowym miejscem pracy. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nauczyciel akademicki informuje rektora o tym fakcie (art. 129.3).                
Rektor odmawia udzielenia zgody na dodatkowe zatrudnienie u innego pracodawcy, jeżeli to "zmniejsza zdolność prawidłowego funkcjonowania uczelni" (art. 129 ust.2).                
Nauczyciele akademiccy, którzy przed 1 października 2011 r. podjęli dodatkowe zatrudnienie i zawiadomili rektora o dodatkowym zatrudnieniu (art. 129 ust. 6 ustawy) mogą je wykonywać do 30 września 2014 r. (art. 24 ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym…)

W przypadku dodatkowego zatrudnienia, prosimy o wypełnienie i dostarczenie:

 

Znajdziesz nas tutaj