Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Projekty badawcze

Projekty naukowe realizowane w Zakładzie Pracy Socjalnej IP w ramach badań statutowych Akademii Pomorskiej

2020: Godność człowieka a priorytety Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, dr hab. Ryszard Kozłowski prof. AP

 

2020: Społeczne i pedagogiczne aspekty rehumanizacji medycyny, dr Mikołaj Jacek Łuczak

 

2020: Narzędzia zarządzania wiedzą w organizacjach ze szczególnym uwzględnieniem instytucji edukacyjnych, dr Irena Figurska

 

2020: Kondycja specjalistycznego poradnictwa rodzinnego świadczonego w instytucjach pomocy społecznej w województwie pomorskim, dr Małgorzata Słowik

 

2019-2020: Potrzeby i możliwości rozwoju poradnictwa rodzinnego dla Polonii – w strukturach Polskiej Misji Katolickiej we Francji, dr Małgorzata Słowik

 

2019-2020: Polska pedagogika religii – między inkluzją a ekskluzją społeczną.  Projekt pracy edukacyjnej i społecznej w paradygmacie interreligijnym i interkluturowym, dr Szymon Dąbrowski

 

2019: Zakręceni w nowej technologii. Problematyczne użytkowanie smartfona i portali społecznościowych wśród młodzieży ze szkół średnich, (Grant Naukowy dla Młodych Naukowców), mgr Maciej Maraszkiewicz

 

2019: Kliniczna praca socjalna (clinical social work) a biopsychospołeczny model zdrowia, dr Mikołaj Jacek Łuczak

 

2018-2019: Zdrowie seksualne i funkcjonowanie psychospołeczne osób w dzieciństwie, dorastaniu i dorosłości oraz osób z chorobą przewlekłą, dr Sebastian Artur Zdończyk

 

2017-2019: Godność człowieka a współczesne wyzwania bioetyki personalistycznej, dr hab. Ryszard Kozłowski prof. AP.

 

2017-2019: Kulturowe i personalne aspekty zarządzania wiedzą. Metody i narzędzia, dr Irena Figurska

 

2017-2018: Praca socjalna w opiece paliatywno-hospicyjnej, dr Mikołaj Jacek Łuczak

 

2017: Charakter mobilizacji społeczno-politycznej w Słupsku 2010–2014 na podstawie wywiadów, (Grant Naukowy dla Młodych Naukowców), mgr Maciej Maraszkiewicz

 

2016-2019: Slow edukacja - realną alternatywą w pracy pedagogicznej i społecznej, dr Szymon Dąbrowski

 

2016: Zarządzanie godnościowe. Kulturowe i społeczne konteksty funkcjonowania godności ludzkiej, dr Irena Figurska

 

2016: Referendum, które wiecznie trwa? (Grant Naukowy dla Młodych Naukowców), mgr Maciej Maraszkiewicz

 

2015-2017: Normatywność w kontekstach edukacji i praktyki wsparcia społecznego, dr Mikołaj Jacek Łuczak

 

2015: Personalistyczne konteksty pracy socjalnej, dr hab. Ryszard Kozłowski, prof. AP

 

2015: Mobilizacja społeczna w przestrzeni publicznej, (Grant Naukowy dla Młodych Naukowców), mgr Maciej Maraszkiewicz

 

2013-2015: Agatologia w pracy pedagogicznej i społecznej – pytanie o rozumienie dobra w przestrzeni indywidualnej, grupowej i społecznej, dr Szymon Dąbrowski

Znajdziesz nas tutaj