Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zespół PBiPC

Dorobek naukowy członków Pracowni Bioetyki i Praw Człowieka, będący efektem indywidualnych i wspólnych inicjatyw badawczych, pozwala na rozwijanie interdyscyplinarnej refleksji bioetycznej, a zarazem nawiązanie nowych, ważnych relacji ze środowiskiem akademickim oraz szerszą promocję i edukację w zakresie tej tematyki.

Pomysłodawca i koordynator pracowni, Z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki ds. Kształcenia i Studentów, doktor habilitowany: specjalność filozofia, członek założyciel Pomorskiego Centrum Praw Człowieka.

Zainteresowania badawcze: antropologia kulturowa, filozofia człowieka, pedagogika inkluzyjna, etyka, aksjologia, bioetyka.

dr Baria Bieńkowska

Adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania AP, doktor nauk prawnych, Prezeska Pomorskiego Centrum Praw Człowieka, członkini KNK - sekcja medyczna Polskiej Akademii Nauk, członkini Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Zainteresowania badawcze: prawo medyczne, prawo ochrony zdrowia, bioetyka, prawa i systemy ochrony człowieka.

Adiunkt w Instytucie Pedagogiki AP, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, kulturoznawca, badacz społeczny, współpracownik Pomorskiego Centrum Praw Człowieka.

Zainteresowania badawcze: pozamedyczne aspekty opieki paliatywnej i hospicyjnej, opieka u kresu życia (End-of-Life Care), medyczna praca socjalna, komunikacja społeczna, bezpieczeństwo zdrowotne.

Adiunkt w Instytucie Pedagogiki AP, Kierownik Zakładu Pracy Socjalnej IP, dr nauk o zdrowiu, mgr psychologii, psychoonkolog, psychotraumatolog, seksuolog.

Zainteresowania badawcze: medycznie wspomagana prokreacja, problemy etyczne w opiece paliatywnej, etyka zawodów medycznych.

Znajdziesz nas tutaj