Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Procedura wyboru promotora seminarium

Zatwierdzono na Radzie Instytutu w dniu 21 październik 2020 r. 

 

Procedura wyboru promotora seminarium

II SPS, I SDS PEDAGOGIKA,

II SPS PRACA SOCJALNA

IV JSM PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

tryb: stacjonarny i niestacjonarny

 

  1. Studenci przed rozpoczęciem pierwszych zajęć seminaryjnych zapoznają się z wykazem osób prowadzących seminaria. Powyższe informacje są opublikowane na stronie internetowej Instytutu Pedagogiki.
  2. W czasie przewidzianym na pierwsze seminarium (zgodnie z planem zajęć), studenci mogą osobiście poznać osoby prowadzące seminarium. Podczas pierwszych spotkań są prowadzone zapisy - studenci zapisują się na wybrane seminarium w zależności od wolnych miejsc. STUDENT MOŻE ZAPISAĆ SIĘ TYLKO NA JEDNO SEMINARIUM. 
  3. W związku z liczebnością grup osoby prowadzące proseminarium otrzymują od Dyrekcji IP limit przyjęć studentów uczestników seminarium. 
  4. Po dokonaniu zapisów osoby prowadzące seminarium są zobowiązani do dostarczenia w formie elektronicznej listy uczestników swojego seminarium do sekretariatu IP, co umożliwi weryfikację list studentów I szybsze ustalenie ostatecznych składów grup seminaryjnych. Lista obejmować powinna: dane prowadzącego seminarium oraz imię, nazwisko i numer  albumu uczestnika seminarium. 
  5. Listy uczestników (numery indeksów) poszczególnych seminariów będą wywieszone na tablicy informacyjnej w holu IP na I piętrze i/lub  publikowane na stronie internetowej IP. 
  6. Od chwili opublikowania list ubieganie się o zmianę seminarium w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odbywać się jedynie na drodze administracyjnej (za zgodą Dyrekcji IP oraz po uprzednich uzgodnieniach z prowadzącym seminarium).

 

 

 

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj