Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Programy studiów

Program Studiów Pierwszego Stopnia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową (profil praktyczny) obowiązujący od roku 2022

Program Studiów Drugiego Stopnia na kierunku Praca Socjalna (profil ogólnoakademicki) obowiązujący od roku 2022

Program Studiów Drugiego Stopnia na kierunku Pedagogika ( profil praktyczny) obowiązujący od roku 2022

 

Program Studiów Pierwszego Stopnia na kierunku Pedagogika (profil praktyczny) obowiązujący od roku 2021 

1. Pedagogika SPS p. praktyczny od 2021.pdf

Program Studiów Drugiego Stopnia na kierunku Pedagogika  obowiązujący od roku 2021

2. Pedagogika SDS od 2021.pdf

Program Studiów Pierwszego Stopnia na kierunku Praca Socjalna obowiązujący od roku 2021

3. Praca socjalna SPS od 2021.pdf

Program Jednolitych Studiów Magisterskich na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna obowiązujący od roku 2021

4. PPiW JSM od 2021.pdf

Program Studiów Pierwszego Stopnia na kierunku Pedagogika (profil praktyczny) obowiązujący od roku 2020 

SDS stacjonarne i niestacjonarne 2020 - 2022

SPS stacjonarne i niestacjonarne 2019-2022

 

SDS stacjonarne i niestacjonarne 2019-2021

Jednolite studia magisterskie

SPS stacjonarne i niestacjonarne 2018-2021

SDS stacjonarne i niestacjonarne 2018-2020

SPS stacjonarne i niestacjonarne 2017-2020

Sylabusy :

 

Znajdziesz nas tutaj