Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

O kierunku

Kierunek Praca socjalna prowadzony jest w Instytucie Pedagogiki AP od roku 2011.

Misją Zakładu Pracy Socjalnej jest aktywność naukowa w obszarach, które gwarantują rozwój tej profesji oraz efektywne kształcenie pracowników socjalnych i jest ona zgodna ze Strategią rozwoju Akademii Pomorskiej w Słupsku na lata 2013-2022.
Pracownik socjalny to profesjonalista posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie bezpośredniej pomocy drugiemu człowiekowi w rozwiązywaniu jego problemów życiowych i poprawie jakości życia. Absolwentom naszego kierunku bliskie są więc zagadnienia komunikacji społecznej, psychologii, socjologii, ekonomii i polityki społecznej. 

Kierując się globalną definicją Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW), przykładamy dużą wagę do przekazania Studentom takich wartości i idei, jak: sprawiedliwość, odpowiedzialność i prawa człowieka.

Dostrzegamy także możliwości teoretyczne i praktyczne dynamicznie rozwijającej się „medycznej pracy socjalnej” (medical social work). 

Uczymy zarówno empatii jak i praktycznych metod wspierania ludzi marginalizowanych i wykluczonych ze względu na: samotność, chorobę, niepełnosprawność, starość, status społeczno-polityczny, ubóstwo, czy uzależnienie.
Uczymy o prawach i godności człowieka bo wierzymy, że to one są fundamentem procesu inkluzji społecznej.

Wspólnie ze Studentami badamy aspekty społeczne, kulturowe i ekonomiczne pracy socjalnej dla której codziennym kontekstem, (globalnym i lokalnym) jest wzmożona dynamika ruchów migracyjnych i wynikająca z nich potrzeba dyskursu interkulturowego.

Pragniemy, aby Studenci byli zadowoleni z podjętych studiów, a nasi Absolwenci byli dobrze przygotowani do pracy na różnych polach zawodowej aktywności. 
 

Znajdziesz nas tutaj