Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

X Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych „Critical Qualitative Inquiry for Better World”

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

 

NAZWA PROGRAMU:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Program „Doskonała Nauka”

Moduł – Wsparcie konferencji naukowych

 

Nazwa zadania:

X Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych „Critical Qualitative Inquiry for Better World”

(DNK/SP/550167/2022)

 

Dofinansowanie:

68 090,00 złotych

Całkowita wartość:

195090,00 złotych

Opis zadania:

Transdyscyplinarna Sieć Badaczy Jakościowych od przeszło 10 lat integruje i wspiera środowisko badaczy i metodologów jakościowych reprezentujących różne dyscypliny naukowe i ośrodki akademickie z całego kraju. Dotychczas wypracowana i sprawdzająca się formuła (warsztaty metodologiczne i sesje konferencyjne) podczas X Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych poszerzona zostanie o wykłady i warsztaty zaproszonych metodologów i badaczy jakościowych z zagranicy. Temat jubileuszowego Sympozjum nieprzypadkowo odnosi się do wymiaru pedagogicznego uprawiania badań jakościowych w różnych dyscyplinach naukowych oraz do aktualnego dramatycznego kontekstu różnorakich kryzysów globalnych, ekologicznych, społecznych, egzystencjalnych, humanitarnych związanych z konfliktami wojennymi. Hasłem przewodnim jest bowiem - Critical Qualitative Inquiry for Better World, co oznacza naukowe przyjrzenie się koncepcjom i praktykom badań jakościowych zaangażowanych społecznie o nastawieniu krytyczno-konstruktywnym. Są one bowiem hybrydami poznania naukowego i aktywizmu społecznego o charakterze prohumanistycznym i prodemokratycznym. W ramach warsztatów i obrad X TSBJ podejmowane będą zagadnienia dotyczące wybranych tradycji i podejść badawczych, w tym m.in. metodologii teorii ugruntowanej, komputerowego wspomagania analizy danych jakościowych, różnych odmian etnografii i autoetnografii, badań narracyjnych, wizualnych, uczestniczących badań w działaniu, badań przez sztukę, społecznych badań internetowych, krytycznej analizy dyskursu, intersekcjonalnych i postantropocentrycznych badań hybrydowych, pisarstwa eksperymentalnego. Warsztaty metodologiczne i debaty konferencyjne służyć będą jak zwykle wzmacnianiu kompetencji naukowych badaczy jakościowych młodszego pokolenia, a spotkania z wykładowcami zagranicznymi wprowadzą nowe impulsy, inspiracje, innowacje do rodzimego dyskursu. Głównym organizatorem X TSBJ jest Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Wydarzenie odbędzie się 13-16 czerwca 2023 roku w Słupsku i Ustce.

Znajdziesz nas tutaj