Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

mgr Małgorzata Kowalczyk

- English language as an educational prism of school and university in Poland (1918–2018), МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА: ФОРМЫ ВЛИЯНИЯ И ПРОТИВОРЕЧИЯ, Charków 2020, s. 114-115 (316.42-057.87) – zapis ukraiński

 

- Edukacja kandydatów i myśliwych w Polsce, Ochrona i ratownictwo w miastach i środowisku naturalnym, red. A. Ostrokólski i R. Tomaszewski, Gdynia 2019, s. 65-74 (ISBN 978-83-65763-45-7).

 

- O specyfice wykładowców seniorów (między andragogiką a terapią), Cywilizacja i Polityka nr 1(16)/2018, s. 49-56, (ISSN 1732-5641).

 

- Персонал университетов третьего возраста-нестандартные учителя, Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» Том XXII,  Charków 2016, s. 396-404. (ISSN 1993-5560).

 

- Дидактические кадры в бескорыстном образовании пожилых людей, Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы, Charków 2016, s. 144-146.

 

- Kształcenie akademickie między edukacją młodzieży a późną starością (na przykładzie studiów 50 plus w Akademii Pomorskiej w Słupsku), Acta Humanica 2/2014, s. 93-98, (ISSN 1336-5126).

 

- University education between youth education and old age (based on the example of 50 plus studies at Pomeranian University, Słupsk), Acta Humanica 13/2013, Żylina 2013 (ISSN 1336-5126).

 

- Nauczyciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku w latach 1973-2011, Krakowskie Studia Małopolskie 18/2013, s. 363-383 (ISSN 1643-6911).

 

- European models in polish universities of the third age, Acta Humanica 5/2012,s. 96-102, (ISSN 1336-5126).

Znajdziesz nas tutaj