Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

dr Szymon Dąbrowski

Wykładowca, nauczyciel, tutor oraz badacz współczesnej edukacji. Zbiera, opisuje i analizuje różnorodne tendencje jakościowo rozumianej edukacji. Bada alternatywne modele edukacyjne, które promują powolną i pogłębioną naukę, wewnętrzną równowagę i spokój oraz szeroko rozumiany rozwój duchowy. Jest zwolennikiem poszukiwania i odnajdywania właściwego dla siebie tempa życia w sferze prywatnej i zawodowej.

Wybrane publikacje:

 

Dąbrowski Sz., Pedagogika religii Józefa Tischnera. W poszukiwaniu nowego modelu edukacji religijnej, Wydawnictwo naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2016. ISBN 978-83-7467-255-9.

  

Edukacja - wartości - kontrowersje, red. Sz. Dąbrowski, M. Obrycka, Wydawnictwo naukowe Katedra, Gdańsk 2017. ISBN 978-83-65155-76-4

Dąbrowski Sz., Polemika Józefa Tischnera z tradycją tomistyczną, jako spór o kształt współczesnej edukacji religijnej w Polsce, Forum Pedagogiczne, 2/1(2019), s.41-65. ISSN 2083-6325

 

Dąbrowski Sz., Spór o polską pedagogikę religii – między tradycją a współczesnością [w:] Edukacja - wartości - kontrowersje, red. Szymon Dąbrowski, Małgorzata Obrycka, Gdańsk 2017. ISBN 978-83-65155-76-4

 

Dąbrowski Sz., Pedagogika (po)wolności w pracy socjalnej, [w:] Spotkać Drugiego. Prawo - etyka - praktyka, red. I. Figurska, D. Bieńkowska, R. Kozłowski, Słupsk 2017, s. 197-223. ISBN 978-83-7467-273-3.

 

Dąbrowski Sz., Strategie komunikacji w ruchu slow odpowiedzią na wyzwania edukacji międzykulturowej XXI wieku, [w:] Multicultural Studies, Konflikty i wspólnota kultur przestrzeniami doświadczania oraz międzykulturowej edukacji, Wrocław 2016, s. 115-130. ISBN 978-83-62618-10-1.

 

Dąbrowski Sz., Pedagogika Slow modelem działania w edukacji równościowej, [w:] Nierówności społeczne w trosce o otwarcia horyzontów edukacji, red. K. Błasińska, S. Pasikowski, G. Piekarski, J. Ratkowska-Pasikowska, Gdańsk 2015, s. 161-175. ISBN 978-83-7591-470-2.

 

Dąbrowski Sz., Polska edukacja religijna - między tradycją a współczesnością, [w:] Ars Educandi Monografie, t. 5. Różnice, edukacja i inkluzja, red. A. Komorowska-Zielony, T. Szkudlarek. Gdańsk 2015, s.191-201. ISBN 978-83-7865-354-7.

 

Dąbrowski Sz., Dramat - w myśli pedagogicznej Józefa Tischnera, [w:] Człowiek człowiekowi, red. R. Kozłowski, D. Bieńkowska, Słupsk 2015, s. 43-64. ISBN 979-83746-725-42

 

Dąbrowski Sz., Model agatologicznej edukacji religijnej odpowiedzią na aktualne przemiany społeczno-kulturowe XXI wieku, [w:] Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, red. M. Patalon, Toruń 2014, s. 105-131. ISBN 978-83-778- 0671-5.

 

Dąbrowski Sz., Inkontrologia pedagogiczna jako poszukiwanie nowej metody edukacyjnej [w:] Jak uczyć by nauczyć? Refleksje akademików i praktyków, red. P. Mroczkiewicz, W. Kamińska, Warszawa 2014, s. 297-310. ISBN 978-836-418-143- 6.

 

Dąbrowski Sz., Autorytet w edukacji religijnej. Poszukiwanie alternatywnych modeli wychowania [w:] Autorytet – czy potrzebny w procesie edukacji? red. A. Olubiński, Toruń 2012, s. 276-300. ISBN 978-83-89163-99-8.

 

Dąbrowski Sz., Spór o polską pedagogikę religii – między tradycją a współczesnością [w:] Edukacja - wartości - kontrowersje, red. Szymon Dąbrowski, Małgorzata Obrycka, Gdańsk 2017. ISBN 978-83-65155-76-4

 

Dąbrowski Sz., Pedagogika (po)wolności w pracy socjalnej, [w:] Spotkać Drugiego. Prawo - etyka - praktyka, red. I. Figurska, D. Bieńkowska, R. Kozłowski, Słupsk 2017, s. 197-223. ISBN 978-83-7467-273-3.

 

Dąbrowski Sz., Strategie komunikacji w ruchu slow odpowiedzią na wyzwania edukacji międzykulturowej XXI wieku, [w:] Multicultural Studies, Konflikty i wspólnota kultur przestrzeniami doświadczania oraz międzykulturowej edukacji, Wrocław 2016, s. 115-130. ISBN 978-83-62618-10-1.

 

Dąbrowski Sz., Pedagogika Slow modelem działania w edukacji równościowej, [w:] Nierówności społeczne w trosce o otwarcia horyzontów edukacji, red. K. Błasińska, S. Pasikowski, G. Piekarski, J. Ratkowska-Pasikowska, Gdańsk 2015, s. 161-175. ISBN 978-83-7591-470-2.

 

Dąbrowski Sz., Polska edukacja religijna - między tradycją a współczesnością, [w:] Ars Educandi Monografie, t. 5. Różnice, edukacja i inkluzja, red. A. Komorowska-Zielony, T. Szkudlarek. Gdańsk 2015, s.191-201. ISBN 978-83-7865-354-7.

 

Dąbrowski Sz., Dramat - w myśli pedagogicznej Józefa Tischnera, [w:] Człowiek człowiekowi, red. R. Kozłowski, D. Bieńkowska, Słupsk 2015, s. 43-64. ISBN 979-83746-725-42

 

Dąbrowski Sz., Model agatologicznej edukacji religijnej odpowiedzią na aktualne przemiany społeczno-kulturowe XXI wieku, [w:] Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, red. M. Patalon, Toruń 2014, s. 105-131. ISBN 978-83-778- 0671-5.

 

Dąbrowski Sz., Inkontrologia pedagogiczna jako poszukiwanie nowej metody edukacyjnej [w:] Jak uczyć by nauczyć? Refleksje akademików i praktyków, red. P. Mroczkiewicz, W. Kamińska, Warszawa 2014, s. 297-310. ISBN 978-836-418-143- 6.

 

Dąbrowski Sz., Autorytet w edukacji religijnej. Poszukiwanie alternatywnych modeli wychowania [w:] Autorytet – czy potrzebny w procesie edukacji? red. A. Olubiński, Toruń 2012, s. 276-300. ISBN 978-83-89163-99-8.

 

Znajdziesz nas tutaj