Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

dr Małgorzata Słowik

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (UMK 2004). Zainteresowania naukowe dotyczą poradnictwa rodzinnego i pracy socjalnej z rodziną.

Jest autorką monografii i pracy zbiorowej, kilkunastu artykułów i rozdziałów, a także projektów naukowo-badawczych („Potrzeby i możliwości rozwoju poradnictwa rodzinnego dla Polonii – w strukturach Polskiej Misji Katolickiej we Francji” – we współpracy z PMK w Paryżu ze środków Rektora ds. Nauki w latach 2019-2020; „Kondycja specjalistycznego poradnictwa rodzinnego świadczonego w instytucjach pomocy społecznej w województwie pomorskim” w ramach badań statutowych AP w roku 2020).

 

Wybrane publikacje:

 

Słowik M., Od „Oddaj mu!” do „zmieniamy szkołę” – dylematy rodzicielskie wobec zjawiska przemocy rówieśniczej w szkole, Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 4/19 (2020), s. 26-56. ISSN: 1644-6526

 

Słowik M., Prawa kobiet niekonsekrowanych w Kościele katolickim od XX wieku – ich geneza i znaczenie z perspektywy pedagogiki społecznej, Seminare 1/41 (2020), s. 35-48. ISSN  1232-8766 DOI: http://doi.org/10.21852/sem.2020.1.03

 

Słowik M., Integralna pomoc w porozumiewaniu się małżonków w kryzysie – wyzwanie dla poradnictwa rodzinnego, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 2/38 (2019), s. 270-281. ISSN 2082-7067

 

Słowik M., Działalność polskich doradczyń życia rodzinnego w Kościele katolickim w kontekście formowania się praw kobiet świeckich we wczesnym chrześcijaństwie, Seminare 1/40 (2019), s. 91-103. ISSN  1232-8766 http://doi.org/10.21852/sem.2019.1.07

 

Słowik M., Integralna pomoc w porozumiewaniu się małżonków w kryzysie – wyzwanie dla poradnictwa rodzinnego, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 2/38 (2019), s. 270-281. ISSN 2082-7067

 

Słowik M., Poradnictwo rodzinne jako obszar pracy socjalnej z rodziną, w: Rodzina współczesna. Portret interdyscyplinarny, red. G. Szabelska, G. Tarasenko, Bydgoszcz 2014, s. 336-352. ISBN 978-83-89914-67-5

 

Słowik M., Praca socjalna z rodziną – hierarchia wartości i zasad, w: Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, red. M. Patalon, Toruń, 2014, s. 246-266. ISBN 978-83-7780-671-5

 

Słowik M., Asystent rodziny – nowy nauczyciel życia w rodzinie? Kontrowersje wokół Ustawy o wspieraniu rodziny i sprawowaniu pieczy zastępczej nad dzieckiem, w: Być nauczycielem – opiekunem – wychowawcą. Między teorią a praktyką, red. G. Durka, E. Murawska, Toruń 2012, s. 333-353. ISBN 978-83-7780-206-9

 

Słowik M., Poradnictwo rodzinne jako obszar pracy socjalnej z rodziną, w: Rodzina współczesna. Portret interdyscyplinarny, red. G. Szabelska, G. Tarasenko, Bydgoszcz 2014, s. 336-352. ISBN 978-83-89914-67-5

 

Słowik M., Praca socjalna z rodziną – hierarchia wartości i zasad, w: Religijne uwarunkowania pracy socjalnej, red. M. Patalon, Toruń, 2014, s. 246-266. ISBN 978-83-7780-671-5

 

Słowik M., Asystent rodziny – nowy nauczyciel życia w rodzinie? Kontrowersje wokół Ustawy o wspieraniu rodziny i sprawowaniu pieczy zastępczej nad dzieckiem, w: Być nauczycielem – opiekunem – wychowawcą. Między teorią a praktyką, red. G. Durka, E. Murawska, Toruń 2012, s. 333-353. ISBN 978-83-7780-206-9

 

 

Znajdziesz nas tutaj