Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Pracownia Bioetyki i Praw Człowieka

Praca socjalna, a szerzej pedagogika społeczna, zajmują się współczesnymi zagadnieniami ekskluzji i inkluzji społecznej, które dotyczą człowieka jako jednostki i jako członka społeczeństwa.

Osadzenie w tradycji filozoficznej, powinowactwo z socjologią oraz interdyscyplinarne relacje z innymi naukami społecznymi, pozwalają diagnozować i rozwiązywać problemy jednostki, analizując je w perspektywie etycznej i aksjologicznej, komunikacyjnej, prawnej i psychologicznej.

 

Członkom Pracowni Bioetyki i Praw Człowieka przy Zakładzie Pracy Socjalnej IP bliskie są zagadnienia związane z coraz dynamiczniej rozwijającą się bioetyką (etyką życia), która dopełnia i analizuje problemy pojawiające się we współczesnej pedagogice, socjologii, naukach medycznych i prawnych, takie m.in. jak: godność człowieka, nietykalność życia, prawa człowieka, dylematy moralne i etyczne obecne u początku i kresu życia człowieka (w tym: zagadnienie śmierci i umierania, etyczne aspekty prokreacji, moralne implikacje genetyki, kwestie starzenia się i demencji jako problemu moralnego i społecznego), a także postawy i modele komunikacji w relacjach lekarz - pacjent, klient - pracownik socjalny, itp.

Konferencje, seminaria, debaty

Znajdziesz nas tutaj