Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Plan posiedzeń Rady Instytutu

PLAN POSIEDZEŃ RADY INSTYTUTU PEDAGOGIKI AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU w roku akademickim 2020/2021

21 października 2020 r. – 1 posiedzenie

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu Pedagogiki w dniu 14.09.2020 r.
 3. Sprawy organizacyjne.
 4. Komunikaty i informacje – wyniki rekrutacji, prowadzenie seminarium.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

18 listopada 2020 r. – 2 posiedzenie

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu Pedagogiki w dniu 21.10.2020 r.
 3. Zatwierdzenie pytań dyplomowych na rok akademicki 2020/2021.
 4. Komunikaty i informacje.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

9 grudnia 2020 r. – 3 posiedzenie

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu Pedagogiki w dniu 18.11.2020 r.
 3. Sprawy kadrowe.
 4. Prezentacja strategii rozwoju Instytutu na lata 2020-2024.
 5. Komunikaty i informacje.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.

20 stycznia 2021 r. – 4 posiedzenie

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu Pedagogiki w dniu 09.12.2020 r.
 3. Komunikaty i informacje.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

17 lutego 2021 – 5 posiedzenie

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu Pedagogiki w dniu 20.01.2021 r.
 3. Sprawy organizacyjne.
 4. Komunikaty i informacje.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

24 marca 2021 – 6 posiedzenie

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu Pedagogiki w dniu 17.02.2021 r.
 3. Sprawozdanie Dyrektora z działalności Instytutu.
 4. Komunikaty i informacje.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

21 kwietnia 2021 – 7 posiedzenie

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu Pedagogiki w dniu 24.03.2021 r.
 3. Komunikaty i informacje.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

19 maja 2021 – 8 posiedzenie

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu Pedagogiki w dniu 21.04.2021 r.
 3. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych II SPS i I SDS.
 4. Komunikaty i informacje.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

2 czerwca 2021 – 9 posiedzenie

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Instytutu Pedagogiki w dniu 19.05.2021 r.
 3. Komunikaty i informacje.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Wszelkie sprawy kierowane do Rady Instytutu Pedagogiki, proszę dostarczyć do sekretariat Instytutu najpóźniej na 7 dni przed wskazanym terminem posiedzenia Rady Instytutu Pedagogiki

Dyrektor Instytutu Pedagogiki

dr hab.Anna Babicka - Wirkus,prof.AP

Znajdziesz nas tutaj