Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Praktyki

Studia na kierunku Praca Socjalna dają możliwość zdobycia nie tylko wiedzy, ale również umiejętności praktycznych.

Praktyki śródroczne mogą być realizowane m.in. w następujących placówkach

  • Słupskim Kołem Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Słupsku, ul. Leśna
  • Domem Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku, ul Leśna 8;
  • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul Sienkiewicza 19;
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy, ul. Józefa Słomińskiego 19;
  • Środowiskowy Ośrodek Samopomocy w Kościerzynie, ul. Stolarska 8;
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul Sienkiewicza 20;
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie, ul. Miła 26;

Podczas praktyk studenci i studentki zdobywają wiedzę praktyczną, która w realny sposób zweryfikuje pasje i zainteresowania zawodowe. Praktyka daje nie tylko możliwości zdobycia cennych umiejętności, potwierdzenia swoich dotychczasowych zawodowych wyborów, ale również poznania ludzi pełnych pasji, których nie brakuje w pracy socjalnej, którzy stanowią ogromny kapitał społeczny w świecie, w którym przyszło nam żyć i działać.

W ramach realizacji przedmiotu „Praktyka śródroczna z metodyką pracy socjalnej” studenci odwiedzają potencjalne placówki, w których nie tylko mogą odbyć praktykę, ale również znaleźć zatrudnienie po zakończonych studiach. Jest to również okazja do poznania opinii pracodawców na temat oczekiwań względem przyszłych pracowników.

Studenci mogą również przygotowywać prace licencjackie w porozumieniu z potencjalnymi pracodawcami.

 

Znajdziesz nas tutaj