Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Struktura Instytutu Pedagogiki

W ROKU AKADEMICKIM 2019/20

Dyrektor Instytutu Pedagogiki – dr Grzegorz Piekarski

Zastępca Dyrektora ds. Nauki – dr Irena Figurska

Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia i Studentów – dr Ewa Piotrów

ZAKŁAD PEDAGOGIKI OGÓLNEJ I PODSTAW EDUKACJI

kierownik: dr hab. A. Zalewska-Meler, prof. AP

prof. dr hab. Witkowski Lech

dr hab. Mikołajczyk Hubert, prof. AP

dr hab. Tomaszewski Roman, prof. AP

dr Sałapata Marta

dr Androsiuk Łukasz

dr Jarecka-Żyluk Małgorzata

dr Piekarski Grzegorz

dr Sokołowicz Natalia

dr Gliniecka Marta

dr Murawska Ewa

dr Obrycka Małgorzata

mgr Ryta Telimena

mgr Małgorzata Kowlaczyk

mgr Matynia Michalina

W ramach zakładu istnieją:

Pracownia Historii Edukacji i Systemów Porównawczych

Pracownia Metodologii Badań Pedagogicznych

Pracownia Studiów Kulturowych  

ZAKŁAD EDUKACJI WCZESNEJ i SYSTEMÓW DYDAKTYCZNYCH

kierownik: dr hab. Wanda Kamińska, prof. AP

dr Maciąg Jolanta

dr Puchowska Małgorzata

dr Stelmasiak Izabela

mgr Dobrowolski Tomasz

mgr Modzelewski Piotr

mgr Pacan Lucyna

mgr Rosa Danuta

ZAKŁAD PSYCHOLOGII

kierownik:  dr Maria Aleksandrowicz

dr Koprowicz Anna

dr Kardaś-Grodzicka Emilia

dr Kowlaczyk Jacek

ZAKŁAD PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ

kierownik:  dr Zdzisław Piwoński

prof. dr hab. Patalon Mirosław

dr Kozłowski Paweł

dr Parol Robert

dr Piotrów Ewa

dr Durka Grażyna

dr Gumowska Iwona

dr Kiełb-Grabarczyk Dorota

mgr Rugała Hanna

ZAKŁAD PRACY SOCJALNEJ

kierownik:  dr Zdończyk Sebastian

dr hab. Kozłowski Ryszard, prof. AP

dr Szymon Dąbrowski

dr Słowik Małgorzata

dr Łuczak Mikołaj

dr Figurska Irena

mgr Żelechowska-Durka Klaudia

mgr Maraszkiewicz Maciej

W ramach zakładu istnieje:

Pracownia Bioetyki i Praw Człowieka

 

Znajdziesz nas tutaj