Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

dr Sebastian Artur Zdończyk

Adiunkt w Instytucie Pedagogiki AP, Kierownik Zakładu Pracy Socjalnej IP, dr nauk o zdrowiu, mgr psychologii, psychoonkolog, psychotraumatolog, seksuolog. Zainteresowania badawcze: medycznie wspomagana prokreacja, problemy etyczne w opiece paliatywnej, etyka zawodów medycznych.

Wybrane publikacje:

 

Zdończyk S.A., P.K. Trzaskuś, Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane aspekty psychospołeczne i prawne, Niepełnosprawność i rehabilitacja, 3/2018, ISSN 1642-1981

 

Zdończyk S. A., P.K. Trzaskuś, Społeczno-prawne aspekty wykorzystania seksualnego dziecka w: Ł. Wirkus, P. Kozłowski (red.), Przemoc w rodzinie. Ujęcie interdyscyplinarne, Wyd. Impuls, Kraków, 2017, ISBN 978-83-7850-9783-8

 

Zdończyk S. A., Zachowania zdrowotne kobiet w okresie starzenia po przebytym leczeniu raka piersi w: M. Warchał (red.), Cywilizacja zdrowia, Wyd. e-bookowo, 2016, ISBN 78-83-7859-736-0

  

Zdończyk S. A., Jakość życia pacjentek z chorobą nowotworową piersi w: M. Wolicki, M. Setkowicz (red.), Dyskurs Pedagogiczny. Jakość życia w wymiarze psychologicznym, zdrowotnym i sprawnościowym, Wyd. PWSTE Jarosław, 2015, ISBN 978-83-63909-80-2

 

Zdończyk S. A., Nauczyciel w procesie diagnozowania przemocy seksualnej wobec dziecka w rodzinie w: Być nauczycielem-wychowawcą-opiekunem. Między teorią a praktyką. red. G. Durka, E. Murawska, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2012, 978-83-77802-06-9

 

Zdończyk S. A., Małżeństwo czy wolny związek? Studenci o przyszłej rodzinie w: Młodzież w zmieniającym się świecie. Egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne. red. K. Juszczak, Wyd. Volumina,  Szczecin, 2011, ISBN 978-83-62905-07-2

 

Zdończyk S. A., P.K. Trzaskuś, Społeczno-prawne aspekty wykorzystania seksualnego dziecka w: Ł. Wirkus, P. Kozłowski (red.), Przemoc w rodzinie. Ujęcie interdyscyplinarne, Wyd. Impuls, Kraków, 2017, ISBN 978-83-7850-9783-8,

 

Zdończyk S. A., Zachowania zdrowotne kobiet w okresie późnej dorosłości w: A. Renn-Żurek, Z. Tokarski (red.), Zagrożenia zdrowia publicznego. Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych, Wyd. AHE, Łódź, 2016, ISBN 978-83-7405-639-7

 

Zdończyk S. A., Zachowania zdrowotne kobiet w okresie starzenia po przebytym leczeniu raka piersi w: M. Warchał (red.), Cywilizacja zdrowia, Wyd. e-bookowo, 2016, ISBN 78-83-7859-736-0

 

Zdończyk S. A., Samotność i trauma kobiet w chorobie nowotworowej piersi w: T. Dyk, B. Mroczek (red.), Samotność człowieka w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności, Wyd. Zapol, Szczecin-Barlinek, 2015, ISBN 978-83-7518-765-6

 

Zdończyk S. A., Jakość życia pacjentek z chorobą nowotworową piersi w: M. Wolicki, M. Setkowicz (red.), Dyskurs Pedagogiczny. Jakość życia w wymiarze psychologicznym, zdrowotnym i sprawnościowym, Wyd. PWSTE Jarosław, 2015, ISBN 978-83-63909-80-2

  

Zdończyk S. A., Nauczyciel w procesie diagnozowania przemocy seksualnej wobec dziecka w rodzinie w: Być nauczycielem-wychowawcą-opiekunem. Między teorią a praktyką. red. G. Durka, E. Murawska, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2012, 978-83-77802-06-9

 

Zdończyk S. A., Małżeństwo czy wolny związek? Studenci o przyszłej rodzinie w: Młodzież w zmieniającym się świecie. Egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne. red. K. Juszczak, Wyd. Volumina,  Szczecin, 2011, ISBN 978-83-62905-07-2

Znajdziesz nas tutaj