Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Wykaz opiekunów roku, praktyk i grup seminaryjnych

Wykaz opiekunów roku, praktyk i grup seminaryjnych  w roku akademickim 2020/2021

 

Rok akademicki 2020/21 Studia stacjonarne

 

Nazwa specjalności

Rok studiów

Grupy

wykładowe

Gr. Ćwicze.

Gr. Lab.
i war.

Grupy seminaryjne

Liczba studentów

Opiekunowie praktyk

Opiekunowie roku

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

 

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna JSM

I JSM

1

2

2

-

22

Nie ma praktyk w semestrze I i II

Mgr Lucyna Pacan

POWzPS

II SPS

1

1

1

Dr Z. Piwoński

8

 

Praktyka zawodowa pedagogiczna

120h sem.  IV letni

Dr Iwona Gumowska

Dr Iwona Gumowska

Psychopedagogika

II SPS

1

1

1 w semestrach letnich 2 (osobno PD)

1 dr G. Piekarski – grupa Polska

1 dr M. Aleksandrowicz  – podwójny dyplom

10 + 9PD

Praktyka zawodowa pedagogiczna

120h sem.  IV letni

Dr Ewa Murawska

Dr Ewa Murawska

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna JSM

II JSM

1

1

2

-

17

Nie ma praktyk w semestrze III i IV

Dr Jolanta Maciąg

POWzPS

 

III SPS

1

1

1

dr I. Gumowska (12) + 3 PD

dr J. Maciąg (13) + 3PD

prof. A. Zalewska-Meler (12) + 3 PD

 

9

Nie ma praktyk w semestrze V i VI

Dr Dorota Kiełb-Grabarczyk

EEzJA

2

3

23

 

Praktyka pedagogiczno – dydaktyczna w klasach I – III 75h

sem.  V zimowy

Mgr Lucyna Pacan

-------------

Praktyka dydaktyczna w przedszkolu i klasach I – III z zakresu nauczania języka angielskiego 60h sem.  VI

Mgr Małgorzata Kowalczyk

Dr Izabela Stelmasiak

PWdO (tylko semestr letni)

1

1

1

9

Praktyka pedagogiczno – dydaktyczna w klasach I – III 90h sem. VI letni

Mgr Piotr Modzelewski

Dr Jolanta Maciąg

Praca socjalna

III SPS

1

1

2

1 dr M. Aleksandrowicz (PD)

1 dr M. Słowik

15

Praktyka ciągła 50h sem. VI letni

Dr Sebastian Zdończyk

Mgr Maciej Maraszkiewicz

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

 

Pedagogika

I SDS

1

1

1

Dr E. Murawska

8

Praktyka zawodowa pedagogiczna (asystencka) 30h sem. I zimowy

Praktyka zawodowa pedagogiczna 120h sem.II letni

Dr Dorota Kiełb-Grabarczyk

Dr Łukasz Androsiuk

EEzTP

II SDS

1

1

1

Prof. Zalewska-Meler (10)

dr E. Piotrów (10)

6

Praktyka zawodowa w przedszkolu 60h sem.  III zimowy

Mgr Tomasz Dobrowolski

Praktyka zawodowa w klasach I – III 60h sem. III zimowy

Mgr Piotr Modzelewski

Praktyka zawodowa w zakresie terapii pedagogicznej 90h sem. IV letni

Dr Danuta Apanel

Mgr Tomasz Dobrowolski

Ped. Resocjalizacyjna

1

1

1

10

Praktyka zawodowa 60h sem. IV letni

Dr Paweł Kozłowski

Dr Paweł Kozłowski

 

 

 

 

 

 

Rok akademicki 2020/21 Studia niestacjonarne

Nazwa specjalności

 Rok studiów

Grupy wykładowe

Gr. Ćwicz.

Gr. Lab.
i war.

Grupy seminaryjne

Liczba studentów

Opiekunowie praktyk

Opiekunowie roku

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

 

Pedagogika

I SPS

1

1

1

-

10

Praktyka zawodowa pedagogiczna (obserwacyjna) 90h sem. I  zimowy

Dr m.Gliniecka

Praktyka zawodowa pedagogiczna śródroczna (asystencka) 30h sem. II letni

 Dr M.Gliniecka

Praktyka zawodowa pedagogiczna 120h sem. II letni Dr M.Gliniecka

Dr Marta Gliniecka

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna JSM

I JSM

1

2

2

-

24

Nie ma praktyk w semestrze I i II

Mgr Tomasz Dobrowolski

Praca socjalna

I SPS

1

1

1

 

11

Praktyka ciągła zawodowa

60h sem.  II letni

Dr Sebastian Zdończyk

Dr Sebastian Zdończyk

 

POWzPS

 

II SPS

1

1

1

Dr M. Obrycka

11

Praktyka zawodowa pedagogiczna 120h sem.  IV let.

Dr Iwona Gumowska

Mgr Hanna Rugała

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna JSM

II JSM

1

1

2

-

20

 Nie ma praktyk w semestrze III i IV

Dr Jolanta Maciąg

Praca socjalna

II SPS

1

1

1

Dr M. Łuczak

Dr D. Dąbrowski

13

Praktyka zawodowa
120h sem. IV letni

Dr Małgorzata Słowik

Dr Małgorzata Słowik

POWzPS

III SPS

1

1

1

prof. R. Tomaszewski (13)

dr I. Stelmasiak (13)

13

Nie ma praktyk w semestrze V i Vi

Dr Dorota Kiełb-Grabarczyk

EEzJA

III SPS

1

1

13

Praktyka pedagogiczno – dydaktyczna w klasach I – III 75h sem. V zimowy

Dr Izabela Stelmasiak

-------------

Praktyka dydaktyczna w przedszkolu i klasach I – III z zakresu nauczania języka angielskiego 60h sem.VI

Dr Jacek Kowalczyk

Mgr Danuta Rosa

Praca socjalna

III SPS

1

1

1

dr S. Zdończyk

dr M. Słowik

10

Praktyka ciągła 50h sem.  VI

letni

Dr Szymon Dąbrowski

Dr Sebastian Zdończyk

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

 

EEzTP

I SDS

1

1

2

1 prof. A. Zalewska-Meler

1 dr J. Maciąg

18

Praktyka zawodowa pedagogiczna (asystencka) 30h semestr I zimowy

Dr Danuta Apanel

Dr Danuta Apanel

Psychopedagogika

I SDS

1

1

1

Dr G. Piekarski

Dr D. Apanel

14

Praktyka zawodowa pedagogiczna (asystencka) 30h sem.  I zimowy

Praktyka zawodowa pedagogiczna

120h semestr  II letni

Dr Dorota Kiełb-Grabarczyk

Dr Maria Aleksandrowicz

EEzTP

 

II SDS

1

2

3

 dr J. Maciąg

prof.

R. Tomaszewski

dr Z. Piwoński

dr P. Kozłowski

29

Praktyka zawodowa w przedszkolu 60h sem.  III zimowy

Mgr Tomasz Dobrowolski

Praktyka zawodowa w klasach I – III 60h sem. III zimowy

Dr Jolanta Maciąg

Praktyka zawodowa w zakresie terapii pedagogicznej 90h sem. IV letni

Dr Jacek Kowalczyk

Mgr Piotr Modzelewski

POWzPS

1

1

10

Praktyka zawodowa w zakresie opiekuńczo – wychowawczym z pomocą społeczną 30h sem. IV letni

Dr Grażyna Durka

Dr Grażyna Durka

Ped. Resocjalizacyjna

1

1

11

Praktyka zawodowa 60h sem.  IV letni

Dr Robert Parol

Dr Paweł Kozłowski

Psychopedagogika

1

1

11

Praktyka zawodowa w zakresie psychopedagogiki 30h sem. IV letni

Dr Anna Koprowicz

Dr Anna Koprowicz

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj