Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

O Instytucie

Instytut Pedagogiki pełni znaczącą rolę w strukturze Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jest bezpośrednio zaangażowany w proces kształcenia na kierunku pedagogika, praca socjalna oraz socjologia. Instytut Pedagogiki AP powstał w drodze ewolucji.


Od 1969 do 1990 roku funkcjonował pod nazwą Zakładu Pedagogiki, którym kierowali kolejno: dr Maria Jakowicka, dr Józef Olczak, dr Mieczysław Pietrusiewicz, dr Gustawa Grabowska.
W 1990 roku Zakład Pedagogiki został przekształcony w Katedrę Pedagogiki, kierowaną przez dr hab. prof. WSP Teresę Wróblewską.
W 1996 roku Katedra Pedagogiki po wzmocnieniu kadrowym przez pracowników mających stopień dr hab. została przekształcona w Instytut Pedagogiki, którego dyrektorem został dr hab.prof. WSP Zygmunt Markocki.
Od 1999 pełniącym obowiązki dyrektora Instytutu Pedagogiki był dr Henryk Porożyński.
Od 1 października 2002 roku dyrektorem Instytutu Pedagogiki AP zostaje dr hab. prof. AP Ewa Bilińska-Suchanek.
Do 1 listopada 2013 obowiązki dyrektora Instytutu Pedagogiki AP pełniła dr Danuta Apanel.
W listopadzie 2013 roku jednostka została przekształcona w Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, którego dyrektorem został prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon.

Od października 2016 r. pełnienie obowiązków Dyrektora powierzono dr Grzegorzowi Piekarskiemu.

Od października 2020 roku dyrektorem Instytutu Pedagogiki została dr hab. Anna Babicka-Wirkus, prof. AP.

Znajdziesz nas tutaj