Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

O Instytucie

Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej pełni znaczącą rolę w strukturze Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jest bezpośrednio zaangażowany w proces kształcenia na kierunku pedagogika, praca socjalna oraz socjologia. Instytut Pedagogiki AP powstał w drodze ewolucji.


Od 1969 do 1990 roku funkcjonował pod nazwą Zakładu Pedagogiki, którym kierowali kolejno: dr Maria Jakowicka, dr Józef Olczak, dr Mieczysław Pietrusiewicz, dr Gustawa Grabowska.
W 1990 roku Zakład Pedagogiki został przekształcony w Katedrę Pedagogiki, kierowaną przez dr hab. prof. WSP Teresę Wróblewską.
W 1996 roku Katedra Pedagogiki po wzmocnieniu kadrowym przez pracowników mających stopień dr hab. została przekształcona w Instytut Pedagogiki, którego dyrektorem został dr hab.prof. WSP Zygmunt Markocki.
Od 1999 pełniącym obowiązki dyrektora Instytutu Pedagogiki był dr Henryk Porożyński.
Od 1 października 2002 roku dyrektorem Instytutu Pedagogiki AP zostaje dr hab. prof. AP Ewa Bilińska-Suchanek.
Do 1 listopada 2013 obowiązki dyrektora Instytutu Pedagogiki AP pełniła dr Danuta Apanel.
W listopadzie 2013 roku jednostka została przekształcona w Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, którego dyrektorem został prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon.

Od padziernika 2016 r. pełnenie obowiązków Dyrektora powierzono dr Grzegorzowi Piekarskiemu.

Znajdziesz nas tutaj