Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Centrum INKLUZJA

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Działania naukowe

  • Szkolenia;
  • Kursy;
  • Seminaria;
  • Sympozja naukowe;
  • Dydaktyka: klasyczne i nowoczesne metody kształcenia;
  • Warsztaty;
  • Badania: obserwacyjne (obserwacja uczestnicząca, prowadzenia obserwacji w sytuacji zadaniowej dziecka, prowadzenie obserwacji w sytuacji swobodnej aktywności ruchowej dziecka), fokusowe, marketingowe, map cieplnych osób badanych, punktów fiksacji osób badanych, badanie opinii społecznej, badania typu self-report;
  • Ilościowe oraz jakościowe analizy badawcze;
  • Testy pedagogiczne i psychologiczne: realizacja celów edukacyjnych i badawczych;
  • Analiza statystyczna danych.

Znajdziesz nas tutaj