Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Studia podyplomowe kwalifikacyjne - ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Rodzaj studiów: studia podyplomowe Forma studiów: niestacjonarne

Najważniejsze informacje

2 semestry

 

 

 

Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat

 

 

 

Zajęcia z ekspertami: dyrektorami szkół, przedszkoli, placówek oświatowych

 

 

 

Zajęcia interaktywne, na żywo, poprzez platformy komunikacyjne

 

 

 

 

Koszt za całość studiów tylko 2900,00 zł, niezmienny przez cały okres ich trwania. 

Cena za całość.2 semestry

2 900 zł

Średnia cena za semestr

1 450 zł

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą/placówką oświatową, przygotowanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach/placówkach oświatowych oraz doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej szkół, pracowników samorządowej i rządowej administracji oświatowej.

 

Studia te adresowane są do:

  • nauczycieli, którzy chcą ubiegać się o stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole
  • pracowników nadzoru pedagogicznego
  • organów prowadzących szkoły i osób zatrudnionych w administracji państwowej wszystkich szczebli,
  • osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych doskonaleniem zawodowym w zakresie zarządzania oświatą
  • do nauczycieli, pracowników samorządowej administracji oświatowej z tytułem magistra, magistra inżyniera lub licencjata

Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz.1597)

 

Kontakt:

dr Jolanta Maciąg

jolanta.maciag@apsl.edu.pl​​​​​​​

Znajdziesz nas tutaj