Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Studia podyplomowe „DYDAKTYKA SZKOŁY WYŻSZEJ”

STUDIA PODYPLOMOWE
Dydaktyka Szkoły Wyższej 

 

Termin rozpoczęcia:  25.02 (wyjątkowo, jednorazowo w piątek), 26-27.02
Czas trwania: 2 semestry
Ilość godzin: 300
Zajęcia odbywać się będą:
Wykłady - zdalnie
Ćwiczenia audytoryjne i warsztatowe - stacjonarnie
Charakter studiów: Studia doskonalące
 

Metoda kształcenia:
Blended-learning (wykłady odbywają się w formie kształcenia zdalnego; zajęcia praktyczne w kontakcie stacjonarnym)

Adresaci:
Studia adresowane są do absolwentów studiów drugiego stopnia różnych kierunków oraz doktorantów, którzy chcą zdobyć lub pogłębić swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie specyfiki kształcenia w szkole wyższej. Studia te są przeznaczone dla osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje pedagogiczne w zakresie wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Cel główny studiów:
Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające im na sprawne i nowatorskie prowadzenie zajęć w szkole wyższej.

Wymagania wstępne dla kandydatów:
Oferta studiów skierowana jest do absolwentów studiów wyższych (wszystkich kierunków), posiadających dyplom ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz do doktorantów.

Charakterystyka absolwenta:
Absolwent studiów podyplomowych „DYDAKTYKA SZKOŁY WYŻSZEJ” cechuje  się szeroką wiedzą z zakresu nauk społecznych, w tym pedagogiki, dydaktyki, andragogiki, a także praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi do podjęcia lub kontynuacji pracy jako nauczyciel akademickich w szkołach wyższych różnego typu: akademiach, uniwersytetach, politechnikach, wyższych szkołach zawodowych, kolegiach.

 

Link do strony z programem:

http://bip.apsl.edu.pl/artykul/870/15854/uchwala-nr-r-000-104-21

 

Zapisy do: 07.12.2021 r.
Składanie dokumentów w sekretariacie Instytutu Pedagogiki do dnia: 14.02.2022 r.
Termin rozpoczęcia studiów: 26-27.02.2022 r.

 

ZASADY REKRUTACJI
- Podanie o przyjęcie na studia
- 2 zdjęcia
- dyplom ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich do wglądu dla upoważnionego pracownika AP
- kwestionariusz osobowy.


Harmonogram zjazdów zostanie zamieszczony w najbliższym czasie!

 

Do pobrania:

Znajdziesz nas tutaj