Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Wykaz opiekunów roku, praktyk i grup seminaryjnych

Wykaz opiekunów roku, praktyk i grup seminaryjnych  w roku akademickim 2020/2021

 

 

 Rok akademicki 2020/21 Studia stacjonarne

 

Nazwa specjalności

 

Rok studiów

Grupy 

wykładowe

Gr. Ćwicze.

Gr. Lab. 
i war.

Grupy seminaryjne

Liczba studentów

Opiekunowie praktyk

Opiekunowie roku

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

 

Pedagogika (PD)

I SPS

1

1

1

1

8

Praktyka zawodowa pedagogiczna obserwacyjna 90 h sem. I

Praktyka zawodowa pedagogiczna śródroczna (asystencka) 30 h, sem. II

Praktyka zawodowa pedagogiczna 120 h, sem. II

Dr Piotr Modzelewski

Dr Marta Sałapata

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna JSM

I JSM

1

2

2

-

22

Nie ma praktyk w semestrze I i II

Mgr Lucyna Pacan

POWzPS

II SPS

1

1

1

Dr Z. Piwoński

8

 

Praktyka zawodowa pedagogiczna

120h sem.  IV letni

Dr Iwona Gumowska

Dr Iwona Gumowska

Psychopedagogika

II SPS

1

1

1 w semestrach letnich 2 (osobno PD)

1 dr G. Piekarski – grupa Polska 

1 dr M. Aleksandrowicz  – podwójny dyplom

10 + 9PD

Praktyka zawodowa pedagogiczna

120h sem.  IV letni

Dr Ewa Murawska

Dr Ewa Murawska

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna JSM

II JSM

1

1

2

-

17

Nie ma praktyk w semestrze III i IV

Dr Jolanta Maciąg

POWzPS

 

III SPS

1

1

1

dr I. Gumowska (12) + 3 PD

dr J. Maciąg (13) + 3PD

prof. A. Zalewska-Meler (12) + 3 PD

 

9

Nie ma praktyk w semestrze V i VI

Dr Dorota Kiełb-Grabarczyk

EEzJA

2

3

23

 

Praktyka pedagogiczno – dydaktyczna w klasach I – III 75h

sem.  V zimowy

Mgr Lucyna Pacan

-------------

Praktyka dydaktyczna w przedszkolu i klasach I – III z zakresu nauczania języka angielskiego 60h sem.  VI

Mgr Małgorzata Kowalczyk

Dr Izabela Stelmasiak

PWdO (tylko semestr letni)

1

1

1

9

Praktyka pedagogiczno – dydaktyczna w klasach I – III 90h sem. VI letni

Mgr Piotr Modzelewski

Dr Jolanta Maciąg

Praca socjalna 

III SPS

1

1

2

1 dr M. Aleksandrowicz (PD)

1 dr M. Słowik

15

Praktyka ciągła 50h sem. VI letni

Dr Sebastian Zdończyk

Mgr Maciej Maraszkiewicz

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

 

Pedagogika

I SDS

1

1

1

Dr E. Murawska

8

Praktyka zawodowa pedagogiczna (asystencka) 30h sem. I

Praktyka zawodowa pedagogiczna 120 h, sem.II

Dr Dorota Kiełb-Grabarczyk

Dr Łukasz Androsiuk

EEzTP

II SDS

1

1

1

Prof. Zalewska-Meler (10)

dr E. Piotrów (10)

6

Praktyka zawodowa w przedszkolu 60h sem.  III zimowy

Mgr Tomasz Dobrowolski

Praktyka zawodowa w klasach I – III 60h sem. III zimowy

Mgr Piotr Modzelewski

Praktyka zawodowa w zakresie terapii pedagogicznej 90h sem. IV letni

Dr Danuta Apanel

Mgr Tomasz Dobrowolski

Ped. Resocjalizacyjna

1

1

1

10

Praktyka zawodowa 60h sem. IV letni

Dr Paweł Kozłowski

Dr Paweł Kozłowski

 

 

 

 

 

Rok akademicki 2020/21 Studia niestacjonarne

Nazwa specjalności

 

Rok studiów

Grupy wykładowe

Gr. Ćwicz.

Gr. Lab. 
i war.

Grupy seminaryjne

Liczba studentów

Opiekunowie praktyk

Opiekunowie roku

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

 

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna JSM

I JSM

1

2

2

-

24

 Nie ma praktyk w semestrze I i II

Mgr Tomasz Dobrowolski

Pedagogika

I

1

1

 

-

10

Praktyka zawodowa pedagogiczna (obserwacyjna) 90h sem. I

zimowy

Dr M. Gliniecka

Praktyka zawodowa pedagogiczna śródroczna (asystencka) 30h sem. II

letni dr M. Gliniecka

Praktyka zawodowa pedagogiczna

120h sem. II letni

Dr M. Gliniecka

Dr M. Gliniecka

Praca socjalna

I SPS

1

1

1

 

11

Praktyka ciągła zawodowa

60h sem.  II letni

Dr Sebastian Zdończyk

Dr Sebastian Zdończyk

 

POWzPS

 

II SPS

1

1

1

Dr M. Obrycka

11

 

Praktyka zawodowa pedagogiczna 120h sem.  IV let.

Dr Iwona Gumowska

Mgr Hanna Rugała

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna JSM

II JSM

1

1

2

-

20

 Nie ma praktyk w semestrze III i IV

Dr Jolanta Maciąg

Praca socjalna 

II SPS

1

1

1

Dr M. Łuczak

Dr D. Dąbrowski 

13

Praktyka zawodowa 
120h sem. IV letni

Dr Małgorzata Słowik

Dr Małgorzata Słowik

POWzPS

III SPS

1

1

1

prof. R. Tomaszewski (13)

dr I. Stelmasiak (13)

13

Nie ma praktyk w semestrze V i Vi

Dr Dorota Kiełb-Grabarczyk

EEzJA

III SPS

1

1

13

Praktyka pedagogiczno – dydaktyczna w klasach I – III 75h sem. V zimowy

Dr Izabela Stelmasiak

-------------

Praktyka dydaktyczna w przedszkolu i klasach I – III z zakresu nauczania języka angielskiego 60h sem.VI

Dr Jacek Kowalczyk

Mgr Danuta Rosa

Praca socjalna 

III SPS

1

1

1

dr S. Zdończyk

dr M. Słowik

10

Praktyka ciągła 50h sem.  VI

letni

Dr Szymon Dąbrowski

Dr Sebastian Zdończyk

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

 

EEzTP

I SDS

1

1

2

1 prof. A. Zalewska-Meler

1 dr J. Maciąg

18

Praktyka zawodowa pedagogiczna (asystencka) 30h semestr I zimowy

Dr Danuta Apanel

Dr Danuta Apanel

Psychopedagogika

I SDS

1

1

1

Dr G. Piekarski

Dr D. Apanel

14

Praktyka zawodowa pedagogiczna (asystencka) 30h sem.  I zimowy

Praktyka zawodowa pedagogiczna 120 h sem. III

Dr Dorota Kiełb-Grabarczyk

Dr Maria Aleksandrowicz

EEzTP

 

II SDS

1

2

3

 dr J. Maciąg

prof. 

R. Tomaszewski

dr Z. Piwoński 

dr P. Kozłowski 

29

Praktyka zawodowa w przedszkolu 60h sem.  III zimowy

Mgr Tomasz Dobrowolski

Praktyka zawodowa w klasach I – III 60h sem. III zimowy

Dr Jolanta Maciąg

Praktyka zawodowa w zakresie terapii pedagogicznej 90h sem. IV letni

Dr Jacek Kowalczyk

Mgr Piotr Modzelewski

POWzPS

1

1

10

Praktyka zawodowa w zakresie opiekuńczo – wychowawczym z pomocą społeczną 30h sem. IV letni

Dr Grażyna Durka

Dr Grażyna Durka

Ped. Resocjalizacyjna

1

1

11

Praktyka zawodowa 60h sem.  IV letni

Dr Robert Parol

Dr Paweł Kozłowski

Psychopedagogika

1

1

11

Praktyka zawodowa w zakresie psychopedagogiki 30h sem. IV letni

Dr Anna Koprowicz

Dr Anna Koprowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok akademicki 2020/21 Studia niestacjonarne

Nazwa specjalności

 Rok studiów

Grupy wykładowe

Gr. Ćwicz.

Gr. Lab.
i war.

Grupy seminaryjne

Liczba studentów

Opiekunowie praktyk

Opiekunowie roku

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

 

Pedagogika

I SPS

1

1

1

-

10

Praktyka zawodowa pedagogiczna (obserwacyjna) 90h sem. I  zimowy

Dr m.Gliniecka

Praktyka zawodowa pedagogiczna śródroczna (asystencka) 30h sem. II letni

 Dr M.Gliniecka

Praktyka zawodowa pedagogiczna 120h sem. II letni Dr M.Gliniecka

Dr Marta Gliniecka

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna JSM

I JSM

1

2

2

-

24

Nie ma praktyk w semestrze I i II

Mgr Tomasz Dobrowolski

Praca socjalna

I SPS

1

1

1

 

11

Praktyka ciągła zawodowa

60h sem.  II letni

Dr Sebastian Zdończyk

Dr Sebastian Zdończyk

 

POWzPS

 

II SPS

1

1

1

Dr M. Obrycka

11

Praktyka zawodowa pedagogiczna 120h sem.  IV let.

Dr Iwona Gumowska

Mgr Hanna Rugała

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna JSM

II JSM

1

1

2

-

20

 Nie ma praktyk w semestrze III i IV

Dr Jolanta Maciąg

Praca socjalna

II SPS

1

1

1

Dr M. Łuczak

Dr D. Dąbrowski

13

Praktyka zawodowa
120h sem. IV letni

Dr Małgorzata Słowik

Dr Małgorzata Słowik

POWzPS

III SPS

1

1

1

prof. R. Tomaszewski (13)

dr I. Stelmasiak (13)

13

Nie ma praktyk w semestrze V i Vi

Dr Dorota Kiełb-Grabarczyk

EEzJA

III SPS

1

1

13

Praktyka pedagogiczno – dydaktyczna w klasach I – III 75h sem. V zimowy

Dr Izabela Stelmasiak

-------------

Praktyka dydaktyczna w przedszkolu i klasach I – III z zakresu nauczania języka angielskiego 60h sem.VI

Dr Jacek Kowalczyk

Mgr Danuta Rosa

Praca socjalna

III SPS

1

1

1

dr S. Zdończyk

dr M. Słowik

10

Praktyka ciągła 50h sem.  VI

letni

Dr Szymon Dąbrowski

Dr Sebastian Zdończyk

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

 

EEzTP

I SDS

1

1

2

1 prof. A. Zalewska-Meler

1 dr J. Maciąg

18

Praktyka zawodowa pedagogiczna (asystencka) 30h semestr I zimowy

Dr Danuta Apanel

Dr Danuta Apanel

Psychopedagogika

I SDS

1

1

1

Dr G. Piekarski

Dr D. Apanel

14

Praktyka zawodowa pedagogiczna (asystencka) 30h sem.  I zimowy

Praktyka zawodowa pedagogiczna

120h semestr  II letni

Dr Dorota Kiełb-Grabarczyk

Dr Maria Aleksandrowicz

EEzTP

 

II SDS

1

2

3

 dr J. Maciąg

prof.

R. Tomaszewski

dr Z. Piwoński

dr P. Kozłowski

29

Praktyka zawodowa w przedszkolu 60h sem.  III zimowy

Mgr Tomasz Dobrowolski

Praktyka zawodowa w klasach I – III 60h sem. III zimowy

Dr Jolanta Maciąg

Praktyka zawodowa w zakresie terapii pedagogicznej 90h sem. IV letni

Dr Jacek Kowalczyk

Mgr Piotr Modzelewski

POWzPS

1

1

10

Praktyka zawodowa w zakresie opiekuńczo – wychowawczym z pomocą społeczną 30h sem. IV letni

Dr Grażyna Durka

Dr Grażyna Durka

Ped. Resocjalizacyjna

1

1

11

Praktyka zawodowa 60h sem.  IV letni

Dr Robert Parol

Dr Paweł Kozłowski

Psychopedagogika

1

1

11

Praktyka zawodowa w zakresie psychopedagogiki 30h sem. IV letni

Dr Anna Koprowicz

Dr Anna Koprowicz

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj