Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Wykaz opiekunów roku

Wykaz opiekunów  w roku akademickim 2019-2020

Wykaz opiekunów w roku akademickim 2018 - 2019

 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - STACJONARNE

I Pedagogika

Dr Paweł Kozłowski

I Pedagogika wczesnoszkolna dwa dyplomy

Dr Maria Aleksandrovich

II Edukacja elementarna z językiem angielskim

Dr Izabela Stelmasiak

II Pedagogika wczesnoszkolna dwa dyplomy

Dr Maria Aleksandrovich

II Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z pomocą społeczną

Dr Dorota Kiełb - Grabarczyk

Moduł Pedagogiczno - Psychologiczny SPS i ISDS

Mgr Lucyna Pacan

III Edukacja elementarna z językiem angielskim

Mgr Tomasz Dobrowolski

III Pedagogika wczesnoszkolna dwa dyplomy

Dr Maria Aleksandrovich

III Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką

Dr Paweł Kozłowski

STUDIA   PIERWSZEGO STOPNIA - NIESTACJONARNE

I Pedagogika

Dr Emilia Kardaś - Grodzicka

II Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą społeczną

Dr Dorota Kiełb – Grabarczyk

II Edukacja elementarna z językiem angielskim

Mgr Danuta Rosa

III Psychopedagogika

Dr Marta Gliniecka

III Edukacja elementarna z językiem angielskim

Dr Małgorzata Puchowska

III Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z resocjalizacją

Mgr Anna Patalon

 

STUDIA   DRUGIEGO STOPNIA - STACJONARNE

I Pedagogika (N)

Dr Ewa Murawska

I Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

Dr Robert Parol

II Gerontogogika z promocją zdrowia

Dr Sebastian Zdończyk

II Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą społeczną

Dr Dorota Kiełb - Grabarczyk

II Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

Dr Grażyna Durka

II Psychopedagogika

Dr Anna Koprowicz

STUDIA   DRUGIEGO STOPNIA - NIESTACJONARNE

I Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną

Dr Jolanta Maciąg

I Pedagogika (n)

Dr Marta Sałapata

I Psychopedagogika

Dr Łukasz Androsiuk

II Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną

Mgr Danuta Rosa

II Pedagogika (n)

Dr Ewa Murawska

II Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z pomocą społeczną

Dr Zdzisław Piwoński

II Psychopedagogika

Dr Małgorzata Obrycka

 

 

Znajdziesz nas tutaj