Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Misja

Katedra Pracy Socjalnej została powołana 1.09.2017 roku, decyzją J.M. Rektora dr hab. inż. Z. Osadowskiego.

Misją Katedry Pracy Socjalnej jest aktywność naukowa w tych obszarach wiedzy, które gwarantują rozwój tej dyscypliny oraz skuteczne kształcenie pracowników socjalnych (w aspekcie praktycznym, prawnym, psychologicznym), którym bliskie będą również zagadnienia polityki społecznej (w aspekcie ekonomiczno-gospodarczym, strategicznym, organizacyjnym). Dostrzegamy również możliwości teoretyczne oferowane przez aktualnie dynamicznie rozwijaną subdyscyplinę jaką jest „medyczna praca socjalna” (ang. medical social work), której zaplecze badawcze i edukacyjne w Polsce jest wciąż jeszcze bardzo młode. Rozumiemy pracę socjalną jako ciekawą i niezwykle potrzebną wiedzę praktyczną i teoretyczną umożliwiająca pomoc drugiemu człowiekowi w procesie inkluzji. Interesują nas teorie, procesy, mechanizmy i narzędzia umożliwiające skuteczne, efektywne i trwałe niesienie pomocy osobom wykluczonym. Interesują nas aspekty społeczne, kulturowe i ekonomiczne pracy socjalnej dla której codziennym kontekstem, w wymiarze globalnym i lokalnym jest wzmożona dynamika ruchów migracyjnych i wynikająca z nich potrzeba dyskursu interkulturowego.

 

Dlaczego warto współpracować/studiować z naszym Zespołem?
Pracowników Katedry cechują wiedza, profesjonalizm i wielopłaszczyznowe doświadczenie zawodowe – teoretyczne, praktyczne i dydaktyczne – zbierane w różnych dyscyplinach naukowych i w rozmaitych instytucjach i organizacjach, o profilu społecznym, naukowym i biznesowym. Naszym rozumieniem, oraz umiejętnością analizy i interpretacji złożonych zjawisk społecznych w wymiarze globalnym i lokalnym, chcemy dzielić się z naszymi Studentami. Kluczem do powodzenia tych działań są entuzjazm do pracy i życzliwość, której nigdy nie szczędzimy naszym Studentom. Pragniemy, aby nasi Studenci byli zadowoleni z podjętych u nas studiów, a nasi Absolwenci byli dobrze przygotowani do pracy na różnych polach zawodowej aktywności. Uczymy w sposób systemowy teorii i praktyki pracy socjalnej, ale uczymy też i rozwijamy w Studentach wrażliwość na problemy i potrzeby drugiego Człowieka. Uczymy zarówno empatii jak i praktycznych metod wspierania ludzi marginalizowanych i wykluczonych ze względu na: samotność, chorobę, niepełnosprawność, starość, status społeczno-polityczny, ubóstwo, czy uzależnienie. Uczymy o prawach i godności człowieka bo wierzymy, że to one są fundamentem procesu inkluzji społecznej.

Jeśli chcesz pomagać innym i chcesz wiedzieć jak to robić - zapraszamy do nas!

W imieniu pracowników Katedry Pracy Socjalnej
dr Mikołaj Jacek Łuczak

Znajdziesz nas tutaj