Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Zasady pracy w reżimie sanitarnym

Zasady pracy w reżimie sanitarnym

PAMIĘTAJMY, ŻE:

 • NIE PRZYCHODZIMY na zajęcia z objawami choroby (gorączka, kaszel, osłabienie)
 • swoich wykładowców informujemy o wystąpieniu objawów chorobowych 
 • DEZYNFEKUJEMY dłonie
 • zachowujemy dystans 2 m
 • zasłaniamy usta i nos
 • WIETRZYMY salę co 1 godzinę
 • zajmujemy tylko miejsca udostępnione ( w odległości co min. 1,5 m)
 • podczas przerw zachowujemy dystans 2 m 
 • PO ZAJĘCIACH – niezwłocznie opuszczamy budynek Uczelni.

W SYTUACJI ZAUWAŻENIA OBJAWÓW CHOROBOWYCH

Osoba z objawami CHOROBOWYMI zostaje odseparowana od pozostałych studentów/pracowników do wyznaczonych miejsc izolacji:

Budynek W1 Rektorat ul. Boh. Westerplatte 64 – nr 11
Budynek K1 CSM/Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania ul. Kozietulskiego 6-7 – nr 15
Budynek A1 Instytut Filologii/Historii/Prawa i Administracji ul  Arciszewskiego 22a – nr 21
Budynek A2 SWFIS ul. Arciszewskiego 22a – nr 13a
Budynek A3 Instytut Biologii i Nauk o Ziemi ul. Arciszewskiego 22a – nr 03
Budynek A4 Biblioteka ul. Arciszewskiego 22a – nr 43
Budynek A5 Katedra Bezpieczeństwa Narodowego ul. Arciszewskiego 22a – nr 2
Budynek P1 Katedra Sztuki Muzycznej/ GSET ul. Partyzantów 27 – nr 1 (KSM)
Budynek S1 ul. Słowiańska 8- nr 013
DS.1 – pok. 42
DS.3 – pok. 23
DS.4 – pok. 7
(lub inne pokoje na bieżąco wyznaczone przez kierownika OA)

 • Wykładowca zawiadamia Inspektora ds. BHP (p. Andrzej Paprocki, tel. 59 84 05 431, 600 418 420/ lub kier. Biura ds. studentów – p. Bogusława Medwid, tel. 59 84 05 940, 609 693 438 / lub pracownika BS – p. Marzena Gwiżdż tel. 59 84 05 944, 728 321 581)
 • BHP/BS powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 
 • W SYTUACJI, GDY OBJAWY SIĘ NASILAJĄ – WYKŁADOWCA NIEZWŁOCZNIE WZYWA KARETKĘ
 • Wykładowca proszony jest o przekazanie listy osób obecnych na zajęciach do BK (BS >>> do władz danej jednostki)
 • WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE BYŁY OBECNE NA ZAJĘCIACH – PODDAJĄ SIĘ WYTYCZNYM SANEPIDU (zostają w odosobnieniu do momentu weryfikacji, czy miały kontakt z osobą zarażoną i nie uczęszczają na zajęcia na terenie Uczelni do momentu uzyskania informacji, że jest to możliwe; PRZEPŁYW INFORMACJI – KOORDYNUJE SEKRETARIAT/LUB KIEROWNIK/DYREKTOR DANEJ JEDNOSTKI)
 • BHP/BS – informuje Biuro Gospodarowanie Majątkiem o konieczności dokonania dezynfekcji sali/pracowni (Kier. BGM – p. Krzysztof Hubisz, tel. 59 84 05 300, 692 871 884/ lub p. Krzysztof Zakrzewski, tel. 607 066 239).

Dziękujemy za dbałość o siebie i innych i życzymy zdrowia!

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia - 800 190 590 - bezpłatna infolinia NFZ czynna całą dobę przez 7 dni w tygodniu. 
Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Słupsku: 59 843-12-91


Punkty pobierania wymazów na obecność koronawirusa w Słupsku:

 • Punkt pobrań na dziedzińcu Akademii Pomorskiej (przy ul. Westerplatte)
 • WYMAGANA telefoniczna REJESTRACJA pod numerem 58 727 05 05 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00, w weekendy - od 9.00 do 12.00

Z badania może skorzystać każdy, kto zaobserwował u siebie niepokojące objawy mogące świadczyć o zarażeniu koronawirusem i ZOSTAŁ zakwalifikowany.  Należy przyjechać autem. Badanie jest bezpłatne. 

Znajdziesz nas tutaj