Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Zaproszenie na III ogólnopolską konferencję naukowo-metodyczną "Współczesna Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Innowacyjnie. Zdalnie. Nowocz...

Zaproszenie na III ogólnopolską konferencję naukowo-metodyczną "Współczesna Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Innowacyjnie. Zdalnie. Nowocz...

W dniu 10 grudnia 2020 roku odbędzie się konferencja naukowo - metodyczna w formie online na platformie MS TEAMS dedykowana współczesnej pedagogice wczesnoszkolnej i przedszkolnej. 

Nawiązując do aktualnych aspektów edukacyjnych, zostaną podczas spotkania zarzucone "sieci myślowe" w różnorodnych konfiguracjach teoretyczno-praktycznych wobec INNOWACYJNEGO i NOWOCZESNEGO postrzegania procesu kształcenia od przedszkola po wyższą uczelnię. Świat edukacji czyżby pogrążył się w chaosie? Wydaje się jednak, że  rzeczywistość ZDALNEGO porozumiewania się nauczyciela z uczniem wskazuje na obecność nowego paradygmatu edukacji. 

Konferencja składa się z pięciu sesji plenarnych dotyczących wirtualnego świata edukacji wobec współczesnych wyzwań, osoby nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej, nowatorskim rozwiązaniom w edukacji, innowacyjnym projektom we wczesnej edukacji oraz pedagogicznym inspiracjom w sytuacji Covid-19.

 

W imieniu organizatorów reprezentowanych przez dr Jolantę Maciąg i mgr Tomasza Dobrowolskiego z Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz dyrektorów i liderów słupskich szkół podstawowych, zapraszamy do udziału wszystkie zainteresowane osoby. 

 

Spotkanie ma charakter LIVE i stanowi formę programu telewizyjnego, zatem po dołączeniu stajemy się widzami, mając możliwość tylko kontaktowania się przez czat.

 

LINK PUBLICZNY:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzE3ZDhhM2MtOTc0ZC00NWI4LTkzY2MtZmI1OThjODY4NDk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22308393fc-b945-4ab3-aa40-a64c5b91f1bc%22%2c%22Oid%22%3a%2223637215-4a4a-4020-a528-f644628a6728%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

SPOTKAJMY SIĘ ONLINE!

Zapowiedź konferencji

https://drive.google.com/file/d/1n5tQLZsbz_82oS7qSkpHF_3CS8j0gb2q/view?usp=sharing

Znajdziesz nas tutaj