Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Zakład Pracy Socjalnej oraz Pracownia Bioetyki i Praw Człowieka organizuje serię Seminariów Naukowo-Edukacyjnych pt. Pracownik socjalny wobec pande...

Zakład Pracy Socjalnej oraz Pracownia Bioetyki i Praw Człowieka organizuje serię Seminariów Naukowo-Edukacyjnych pt. Pracownik socjalny wobec pande...

Tematy seminariów:

Poszanowanie i ochrona praw człowieka w sytuacjach kryzysowych (dr Daria Bieńkowska)

Sztuka pamięci, sztuka ukojenia – arteterapia w pracy z seniorami (mgr A. Sąsiadek)

Praca socjalna w pandemii Covid-19 (dr M.J. Łuczak)

Organizacja pracy socjalnej w dobie pandemii Covid-19 - doświadczenia pracowników socjalnych (M.J. Łuczak).


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

https://ip.apsl.edu.pl/instytut-pedagogiki/kierunek-praca-socjalna/badania-naukowe-publikacje-i-konferencje/konferencje-i-seminaria-naukowe/pracownik-socjalny-wobec-pandemii-covid-19

Znajdziesz nas tutaj