Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

XXXIV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów (13-17.IX.2021) w formie hybrydowej

XXXIV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej, organizowana przez Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. XXXIV LSMP odbędzie się  w dniach 13–17 września 2021 roku w formule hybrydowej.

XXXIV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej, organizowana przez Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. XXXIV LSMP odbędzie się  w dniach 13–17 września 2021 roku  w formule hybrydowej, która pozwoli na udział większej liczby uczestników, ponieważ przewidujemy udział stacjonarny oraz online. Organizatorzy mogą zapewnić ograniczoną liczbę miejsc (20) dla uczestnictwa w formie stacjonarnej (o zakwalifikowaniu do udziału w tej formie decyduje kolejność zgłoszeń).

Kierownictwo naukowe XXXIV LSMP obejmą prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak oraz dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ. Natomiast, gospodarzem Szkoły będzie Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na czele z Panią Dziekan prof. dr hab. Agnieszką Cybal-Michalską. Obrady stacjonarne odbędą się w dawnej rezydencji rodziny Raczyńskich – Pałac Obrzycko (obecnie Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku UAM w Poznaniu).

Problematyką XXXIV LSMP: Pedagogika w Uniwersytecie. Konteksty – Koncepcje – Praktyki, wpisujemy się w szeroką dyskusję dotyczącą funkcjonowania uniwersytetu i w uniwersytecie. Zachęcamy do analiz obecnej – szczególnej sytuacji, modyfikującej dotychczasowe myślenie o uniwersytecie i edukacji akademickiej. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu przedstawicieli dyscyplin naukowych, którym bliskie są zagadnienia szkolnictwa wyższego!

Znajdziesz nas tutaj