Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Wizyta studentów w Zakładzie Karnym w Czarnem

Wizyta studentów w Zakładzie Karnym w Czarnem

W dniu 14.05.2019 studenci pedagogiki resocjalizacyjnej Akademii Pomorskiej w Słupsku wzięli udział w wyjeździe do Zakładu Karnego w Czarnem.

Zakład Karny w Czarnem jest to jednostka typu zamkniętego przeznaczona dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy z oddziałami zamkniętymi dla recydywistów penitencjarnych oraz półotwartym dla recydywistów penitencjarnych. Znajdują się tam również: oddział aresztu śledczego, oddział terapeutyczny oraz dwa oddziały szpitalne w tym dla przewlekle chorych (jedyny w służbie więziennej).

Przewodnikiem na miejscu był kierownik działu penitencjarnego kpt. Łukasz Bakuła, który jest absolwentem naszej uczelni. Przedstawił on zadania jednostki penitencjarnej, a także specyfikę oddziaływań resocjalizacyjnych i ochronnych prowadzonych na terenie jednostki. Chętnie odpowiadał na wszelkie pytania zadawane przez słuchaczy. Studenci mieli możliwość zobaczyć zakład karny od wewnątrz: poszczególne oddziały penitencjarne (m.in. cele osadzonych, plac spacerowy, sale widzeń, świetlice), Centrum Kształcenia Ustawicznego (w ramach którego odbywający karę pozbawienia wolności mogą kształcić się na poziomie liceum ogólnokształcącego, szkoły branżowej i zdobywać zawody: kucharza, fryzjera, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie), a także szpital więzienny. W dalszej części wizyty studenci zostali zapoznani z charakterem pracy wychowawcy penitencjarnego i terapeuty. Niezwykle istotne było również obserwowanie funkcjonariuszy podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych.

Wizyta w Zakładzie Karnym w Czarnem okazała się bardzo wartościowym doświadczeniem. Niewątpliwie stanowiła cenne uzupełnienie wykładów, a tym samym poszerzenie zdobywanej na zajęciach wiedzy o aspekty praktyczne.

Szczególnie podziękowania należą się organizatorowi wyjazdu - p. dr Robertowi Parolowi i Służbie Więziennej.

 

Znajdziesz nas tutaj