Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Sympozjum naukowe pt.: "BADANIA NAUKOWE W EPOCE POSTPRAWDY"

Podczas spotkania chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnego namysłu nad kwestią postrzegania badań naukowych w dzisiejszym świecie.

SYMPOZJUM METODOLOGICZNO – PROBLEMOWE

28 kwietnia 2021 roku – online
Godzina 17:00

Instytut Pedagogiki APSL; Pracownia Metodologii Badań Pedagogicznych APSL; Zakład Pedagogiki Ogólnej APSL; Centrum Badań nad Wielokulturowością i Inkluzją Społeczną APSL; Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku; Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a; Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne zapraszają na sympozjum naukowe pt.: BADANIA NAUKOWE W EPOCE POSTPRAWDY

CEL SYMPOZJUM

Podczas spotkania chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnego namysłu nad kwestią postrzegania badań naukowych w dzisiejszym świecie. Punktem odniesienia uczyniliśmy kategorię postprawdy definiowanej jako zjawisko, w ramach którego obiektywne fakty odgrywają mniejszą rolę w procesie kształtowania się szeroko rozumianej opinii publicznej w stosunku do emocji, sądów wartościujących czy osobistych przekonań. Zapraszamy Państwa do wspólnego zastanowienia się nad następującymi pytaniami: jakie jest miejsce i rola nauki w XXI wieku?; czy da się pogodzić obiektywizm naukowy z przekonaniami subiektywnymi?; jaka jest/powinna być rola autorytetów (osób, instytucji) w procesie pozyskiwania społecznego uznania oraz prestiżu z uwagi na reprezentowane kompetencje, bądź inne walory…

UCZESTNICY SYMPOZJUM

Dr hab. Anna Babicka-Wirkus, prof. AP (APSL) / Dr hab. Agnieszka Zalewska-Meler, prof. AP (APSL) / Dr Maksymilian Chutorański (US) / Dr Agnieszka Małek (AWFiS) / Dr Łukasz Stankiewicz (Ateneum) / Dr Zbyszek Dymarski (UG) / Kpt. rez. mgr inż. Jerzy Obrycki (WSAiB) / Dr Anna Majer (AWFiS) / Dr Szymon Dąbrowski (APSL) / Dr Małgorzata Obrycka (APSL).

ORGANIZATORZY 

MAŁGORZATA OBRYCKA ANNA MAJER SZYMON DĄBROWSKI

 

Sympozjum jest otwarte dla wszystkich oraz bezpłatne

Dostęphttps://meet.google.com/ynj-ipzi-fxq

 

Znajdziesz nas tutaj