Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Pracownicy Instytutu Pedagogiki w Radzie Edukacji

Pracownicy Instytutu Pedagogiki w Radzie Edukacji

Miło nam poinformować, że dr Jolanta Maciąg, dr Łukasz Androsiuk i dr Grzegorz Piekarski, mgr Tomasz Dobrowolski pracownicy badawczo-dydaktyczni naszego Instytutu w dniu 8 maja br., zostali powołani w skład Słupskiej rady Edukacji przy prezydencie Miasta Słupska - Pani Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej.

Rada Edukacji została utworzona na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska z dnia 26 sierpnia 2015 r., jako ciało opiniodawczo-doradcze Prezydenta Miasta Słupska.

 

Do zadań Rady należy: opiniowanie strategicznych inicjatyw i decyzji Prezydenta Miasta słupska w zakresie edukacji, projektów inwestycyjnych dotyczących poprawy infrastruktury jednostek oświatowych Słupska, opiniowanie, strategii rozwoju miasta w zakresie edukacji, strategicznych projektów i programów oświatowych, opiniowanie projektów budżetu Miasta Słupska w części dotyczącej jednostek oświaty, opiniowanie i ocena sieci szkół i placówek oświatowych, inicjowanie dialogu w zakresie rozwoju słupskiej edukacji, definiowanie i proponowanie długofalowej strategii polityki edukacyjnej.
Cieszymy się i gratulujemy!

Znajdziesz nas tutaj