Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

PIERWSZE BADANIA EYE-TRACKINGOWE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI

W Centrum Badań Społecznych INKLUZJA Akademii Pomorskiej w Słupsku przy współpracy Przedszkola Miejskiego Tęczowa Dolina nr 32 w Słupsku w dniach 5go i 11go maja 2022 roku odbyły się pierwsze badania eye-trackingowe.

Eye-tracking jest nowoczesną metodą badania sposobów postrzegania przez ludzi różnych obiektów znajdujących się przed nimi. Dzięki tym badaniom wiemy, w jaki sposób ludzie postrzegają i przetwarzają informacje. Potrafimy precyzyjnie określić, na jaki element badana osoba zwraca uwagę, w jakiej kolejności skanuje wzrokiem składowe obrazu oraz jak długo zatrzymuje na nich wzrok. Metoda ta polega na śledzeniu ruchu gałek ocznych za pomocą specjalnie zaprojektowanej kamery. Jest to badanie zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Z uwagi na to, że uzyskujemy pomiarowy i fizjologiczny wynik badania otrzymujemy twarde, a także w zasadzie niepodważalne dane. W ramach Centrum Badań Społecznych INKLUZJA pracuje eye-tracker w formie mobilnej. Badania ilościowo-jakościowe z użyciem eye-trackera – prowadzone przez Pracowników Instytutu Pedagogiki – dotyczą postrzegania obiektów przez dzieci na etapie edukacji wczesnoszkolnej wraz z analizą narracji (nadawanie znaczeń – paradygmat interpretatywizmu).

 

Galeria:

Znajdziesz nas tutaj