Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

MEiN ogłasza konkurs na projekt "Doskonała Nauka"

Nabór wniosków trwa od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Program składa się z 2 modułów:

- „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;

- „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.

Nabór wniosków trwa od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji w załączniku oraz w Biurze ds. Nauki (aleksandra.ziolek@apsl.edu.pl)

(...)

Znajdziesz nas tutaj