Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Konkursu na najlepszy spot lub film profilaktyczny

Przyszło nam żyć w czasie pandemii związanego z niepewnością, problemami, stresem, a dla wielu także z załamaniem planu życiowego. Jak wynika z badań polskich i międzynarodowych emocjonalne, społeczne, zdrowotne konsekwencje pandemii dotykają w dużym stopniu młodzież. Stąd też biorąc pod uwagę to, że okres adolescencji charakteryzuje się zarazem wysokim ryzykiem i podatnością na wszelkie wpływy, a także ogromną kreatywnością młodych ludzi kształtujących osnowę tożsamości, zdecydowaliśmy się na zorganizowanie konkursu na najlepszy Spot, film profilaktyczny w ramach projektu Aktywna Akademia.

W ramach nagród, dla osób, które zajmą I, II i III miejsce:

-  smartfon, tablet lub głośniki bezprzewodowy,

- do  wyboru 5 – godziny warsztat prowadzony przez kadrę akademicką:  „Coping stres – radzenia sobie w sytuacjach stresowych”, „Case management w obszarze rozwiązywania problemów”, „Diagnoza i kreowanie planów życiowych”, "Media jako źródło informacji - fake newsy i stereotypy a krytyczne myślenie" lub "Konflikty w naszym życiu - o sztuce komunikacji i negocjacji" dla osoby, która zajmie I, II i III miejsce oraz grupy wskazanych przez nią osób,

- symboliczny Indeks na kierunek pedagogika (gwarantowane miejsce na studiach pierwszego stopnia stacjonarne lub niestacjonarne).

Zapraszamy do udziału w konkursie. Termin nasyłania prac do 13 czerwca 2021 r. na adres mailowy: pawel.kozlowski@apsl.edu.pl z dopiskiem „konkurs”.

 

Szczegóły w regulaminie konkursu.

Znajdziesz nas tutaj