Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
II Konferencja Naukowo - Metodyczna „Współczesna pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna”

II Konferencja Naukowo - Metodyczna „Współczesna pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna”

5 grudnia 2019 r. odbyła się II Konferencja Naukowo - Metodyczna „Współczesna pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna”. Tym razem jej przewodnia tematyka to – Dydaktyka. Matematyka. Kompetencje. Wydarzenie to adresowane było nie tylko do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, jak w roku ubiegłym, ale również do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli matematyki szkół podstawowych.     

Konferencja odbyła się w gmachu Akademii Pomorskiej w Słupsku.  Patronat nad tym ważnym dla słupskiej edukacji wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Słupska – p. Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Jego Magnificencja Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku – dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP, a organizatorami byli: 

 • Wydział Edukacji Miasta Słupsk (p. Anna Sadlak i p. Bogna Winiarczyk)
 • Zakład Edukacji Wczesnej i Systemów Dydaktycznych w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej (p. Jolanta Maciąg, p. Danuta Rosa,  p. Tomasz Dobrowolski)
 • Słupska Rada Edukacji (p. Jolanta Maciąg, p. Witold Kołodziejczyk)
 • Dyrektorzy Szkół Podstawowych nr 4, 6 (p. Danuta Wyrwas, p. Grzegorz Borecki)
 • Dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 (p. Tomasz Dobrowolski)
 • Liderzy sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej przy Prezydencie Miasta Słupska (p. Iwona Ollik, p. Małgorzata Skibińska)

     Oficjalnego otwarcia konferencji dokonała Wiceprezydent p. Marta Makuch, a głos na wstępie zabrali również: 

 • Prorektor ds. Studentów AP,  dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP, 
 • Dyrektor Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku – dr Grzegorz Piekarski,
 • Przedstawiciel Rady Miasta– p. Kamil Bierka, 
 • oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego – p. Danuta Wyrwas i p. Grzegorz Borecki.

    Całą konferencję zaś poprowadzili  p. Jolanta Maciąg  oraz p. Tomasz Dobrowolski.

      Wzruszającą niespodziankę muzyczną zaprezentowała grupa dzieci 4-letnich z Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8, przygotowana przez panie: Martę Czarniak, Dorotę Pytlarczyk i Dorotę Chaberską. Wydarzeniem towarzyszącym konferencji były również wystawy: jedna przygotowana przez uczniów klas I – V ze Szkół Podstawowych nr 4 i 6 pn. „Matematyka wokół nas” oraz druga - przygotowana przez studentów pod kierunkiem p. Danuty Rosy nt. „Trójkąt w sztuce”.

      Konferencja podzielona była na dwie części. Część wykładowa złożona z dwóch sesji plenarnych, podczas których znane osobistości z dziedziny edukacji wczesnoszkolnej, matematyki oraz terapii przedstawiły swoje referaty na bardzo ciekawe tematy zawarte w podtytule konferencji, czyli -  Dydaktyka. Matematyka. Kompetencje. 

W pierwszej sesji plenarnej głos zabrali:

 • dr hab. Barbara Bilewicz-Kuźnia  (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie), Edukacja matematyczna - kompetentnie  w działaniu;
 • dr Anna Michniuk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Nowowmedialne wspomaganie pracy nauczycieli w szkole podstawowej;
 • dr Beata Kloskowska (Akademia Pomorska w Słupsku) – Eksperyment matematyczny.

     Podsumowania tej sesji dokonali moderatorzy – dr Anna Rychły-Lipińska i dr Grzegorz Piekarski.

    Druga sesja prowadzona była przez dra hab. Romana Tomaszewskiego, prof. AP, oraz dr Joannę Grubicką, a swoje referaty przedstawili:

 • dr hab. Maria Groenwald, prof. USG (Uniwersytet Gdański), Czas w kształceniu – czyją jest własnością i kto nim zarządza?
 • dr hab. Agnieszka Nowak-Łojewska, prof. UG (Uniwersytet Gdański), Pracując holistycznie - propozycje rozwiązań inspirowanych doświadczeniami z realizacji międzynarodowego projektu THRIECE.
 • dr Joanna Grubicka, dr Anna Rychły-Lipińska (Akademia Pomorska w Słupsku) – Młodzi konsumenci online – zjawisko fake news i nowe wyzwania informacyjne.
 • mgr Krzysztof Jaworski (Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog), Współczesne trendy w nauce programowania w szkole podstawowej.

    Podsumowaniem pierwszej części konferencji była debata, w której rolę moderatorów przyjęli prowadzący, a swoim głosem nt. uczenia matematyki, oczekiwań i sukcesów w edukacji podzielili się:  

 • mgr Danuta Wyrwas (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Słupsku) 
 • mgr Grzegorz Borecki i mgr Danuta Siewierska (Szkoła Podstawowa nr 6 w Słupsku)
 • mgr Tamara Wrona (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku) 
 • dr Beata Kloskowska (Akademia Pomorska w Słupsku)
 • mgr Paweł Dajer (Szkoła Podstawowa nr 9)

    Druga część konferencji – warsztatowa, to prawdziwa gratka dla wszystkich uczestników, którzy mogli wybrać warsztat z szerokiej oferty - przedstawiała się ona następująco:    

 • „Zimowe bryły - rozwój kompetencji matematyczno-plastycznych w terapii zajęciowej” - prowadzące Anetta Sobczak, Anna Jednaszewska,
 • „Odkryj magię nowoczesnej edukacji z Photonem!” - prowadzący: Tomasz Dziermański
 • „Wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania z użyciem interaktywnego oprogramowania Mozabook (modele 3D) oraz nauka programowania i kodowania z użyciem dywanu interaktywnego FunFloor” - prowadząca: Maria Zdziech
 • "Sztuka i trójkąt”- prowadząca: Danuta Rosa
 • „Nowoczesne metody nauczania matematyki z wykorzystaniem robota DASH” - prowadzący: Krzysztof Jaworski
 • „Nowe przygody z Mammutico” - prowadzący: Dominik Berliński
 • „Zamień lekcję w przygodę, czyli przepis na escape room – matematyczny pokój zagadek” - prowadzący Małgorzata Bączyk
 • „A zagra Pani/i ze mną?”- prowadzące Agata Faryniarz,  Katarzyna Sikorska-Maj
 • „Logika, konkret i możliwości- realizacja treści matematycznych w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną” - prowadzące Olga Kozłowska,  Joanna Król
 • „Z równaniem czy bez równania… czyli o sposobach rozwiązywania zadań konkursowych z matematyki w szkole podstawowej” oraz „Metody geometryczne w zadaniach konkursowych w szkole podstawowej”- prowadzące Irena Domnik, Zofia Lewandowska
 • „Matematyczny misz-masz” -  prowadząca Beata Kloskowska.

       Bardzo cieszy fakt, że wśród prowadzących warsztaty oraz w panelu dyskusyjnym znaleźli się również nauczyciele szkół organizujących konferencję (SP 4, SP 6), którzy podzielili się dobrymi praktykami z innymi. W przerwach pomiędzy poszczególnymi częściami konferencji uczestnicy mogli na bieżąco dzielić się refleksjami przy aromatycznej kawie, słodkościach czy pokrzepiającym obiedzie – przygotowanych przez JAZZ KITCHEN.

     Wsparcia metodycznego i merytorycznego udzieliło wydawnictwo MAC EDUKACJA. Podziękowania należą się także  wydawnictwu BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, a za wsparcie medialne przed i podczas wydarzenia – Radiu FaMa i Telewizji SŁUPSK. 

      W tym roku konferencja cieszyła się znacznie większym zainteresowaniem wśród nauczycieli – w porównaniu z rokiem ubiegłym w wydarzeniu uczestniczyło trzykrotnie więcej nauczycieli, co świadczy o tym, że organizowanie tego typu szkoleń na terenie naszego miasta  jest potrzebne, a tematy związane z edukacją i wspomaganiem rozwoju dzieci niezwykle ważne, zawsze aktualne i wymagające od nauczycieli ustawicznego dokształcania i poszukiwania nowych metod i form pracy dla dobra dzieci.

Autorzy zdjęć: Jacek Borucki, Tomasz Dziermański

Fotorelacja z konferencji część 1.

Fotorelacja część 2.

Znajdziesz nas tutaj