Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Edukacja w Dyskursie

W imieniu Komitetu Redakcyjnego „Edukacji w Dyskursie” zapraszam do zgłaszania tekstów do kolejnego, ósmego numeru czasopisma.

Do współpracy zapraszamy teoretyków i praktyków zajmujących się problematyką szeroko pojętej edukacji, opieki i wychowania, zdrowia i bezpieczeństwa społecznego. Na łamach naszego  czasopisma publikujemy: studia i rozprawy, eseje naukowe, raporty z badań, debiuty naukowe, recenzje oraz komunikaty i sprawozdania z konferencji oraz innych inicjatyw naukowych. Do końca września br. oczekujemy na artykuły naukowe i popularnonaukowe, sprawozdania i komunikaty z badań, prezentacje dobrych praktyk i raporty z codziennych doświadczeń zawodowych oraz informacje dotyczące konferencji naukowych. Szczegółowe dane dotyczące czasopisma, w tym  ustalenia formalne dotyczące zasad przygotowywania tekstów, autorzy znajdą na stronie internetowej Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku (instytut.pedagogiki@apsl.edu.pl) w zakładce – czasopisma.

Teksty do przygotowywanego numeru czasopisma prosimy przesyłać na adresy e-mailowe: danuta.apanel@apsl.edu.plewa.murawska@apsl.edu.pl

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

                                                              W imieniu Komitetu Redakcyjnego Ewa Murawska

Znajdziesz nas tutaj