Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Centrum INKLUZJA

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Nazwa

WARSZTATY ROZWOJU ZDOLNOŚCI KREATYWNYCH

Krótki opis na max 700 znaków

Celem warsztatów jest rozbudzanie oraz wspieranie rozwoju kreatywności dzieci i młodzieży. Program warsztatów jest konstruowany w oparciu o założenie, że w każdym człowieku drzemie pierwiastek twórczy, a proponowane ćwiczenia i zabawy są szansą na uzewnętrznienie potencjału twórczego dzieci i młodzieży oraz stymulowanie ich rozwoju. Dlatego też aktywizuje się uczestników w kierunku realizacji zadań angażujących zarówno umiejętności poznawcze (nabywanie sprawności w dokonywaniu operacji umysłowych właściwych dla kreatywności), społeczne (zachęcanie do współdziałania podczas pracy nad pomysłem, umożliwienie autoprezentacji i twórczej ekspresji) jak również emocjonalne (pobudzenie motywacji wewnętrznej, kształtowanie atmosfery radości z samego tworzenia).

Osoba prowadząca i jej kompetencje

max 300 znaków

Dr Maria Aleksandrovich, psycholog z ponad 20-letnim stażem, kierownik Zakładu Psychologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Absolwentka szkoły plastycznej oraz licznych kursów z dziedziny arteterapii w Polsce i za granicą, między innymi: Praktyka używania gliny w pracy psychokorekcyjnej z młodzieżą, Sankt Petersburg, Rosja; Rysowanie prawą półkulą mózgu jako sposób na optymalizację stanu psychicznego, Sankt Petersburg, Rosja; Najskuteczniejsze metody arteterapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą na różnym etapie rozwoju, Warszawa.

Czas trwania zajęć

1x10 godziny

Forma

grupowa

Wielkość grupy

10 osób

Cena

2000 zł grupa (razem ze wszystkimi materiałami)


 

Nazwa

PLASTELINOGRAFIA DLA DUŻYCH I MAŁYCH

Krótki opis na max 700 znaków

Jest to cykl autorskich plastycznych warsztatów rozwijających z jednej strony motorykę małą i koordynację wzrokowo-ruchową, a z drugiej strony umiejętności plastyczne i zmysł estetyczny. Działalność plastyczna z plasteliną pozwala na ćwiczenie koncentracji uwagi i nawyku doprowadzania do końca rozpoczętego zadania. U dzieci nieśmiałych udany efekt pracy przyczynia się do umocnienia poczucia własnej wartości.

Osoba prowadząca i jej kompetencje

max 300 znaków

Dr Maria Aleksandrovich, psycholog z ponad 20-letnim stażem, kierownik Zakładu Psychologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Absolwentka szkoły plastycznej oraz licznych kursów z dziedziny arteterapii w Polsce i za granicą, między innymi: Praktyka używania gliny w pracy psychokorekcyjnej z młodzieżą, Sankt Petersburg, Rosja; Rysowanie prawą półkulą mózgu jako sposób na optymalizację stanu psychicznego, Sankt Petersburg, Rosja; Najskuteczniejsze metody arteterapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą na różnym etapie rozwoju, Warszawa.

Czas trwania zajęć

1x12 godziny

Forma

indywidualna/grupowa

Wielkość grupy

10 osób

Cena

200 zł od osoby / 1800 zł grupa (razem ze wszystkimi materiałami)

 


 

Nazwa

WARSZTATY ROZWOJU PEWNOŚCI SIEBIE

Krótki opis na max 700 znaków

Cykl warsztatów skierowanych na rozwój pewności siebie, czyli takich jej istotnych elementów jak poczucia własnej wartości, samooceny i samoakceptacji.

Osoba prowadząca i jej kompetencje

max 300 znaków

Dr Maria Aleksandrovich, psycholog z ponad 20-letnim stażem, kierownik Zakładu Psychologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Absolwentka szkoły plastycznej oraz licznych kursów z dziedziny arteterapii w Polsce i za granicą, między innymi: Praktyka używania gliny w pracy psychokorekcyjnej z młodzieżą, Sankt Petersburg, Rosja; Rysowanie prawą półkulą mózgu jako sposób na optymalizację stanu psychicznego, Sankt Petersburg, Rosja; Najskuteczniejsze metody arteterapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą na różnym etapie rozwoju, Warszawa.

Czas trwania zajęć

1x10 godziny

Forma

grupowa

Wielkość grupy

10 osób

Cena

2000 zł grupa (razem ze wszystkimi materiałami)

 

 

 

Nazwa

JAK WYTRZYMAĆ Z RODZICAMI? 

Krótki opis na max 700 znaków

Warsztaty dla grupy nastolatków szkół podstawowych dotyczące budowania relacji w rodzinach i radzenia sobie w trudnych rodzinnych sytuacjach: odkryjesz, jak Cię widzą w rodzinie i jak Ty widzisz swoją rodzinę – oraz co możesz zrobić, jeśli zechcesz to zmienić.

Osoba prowadząca i jej kompetencje

max 300 znaków

dr Małgorzata Słowik, pedagog, adiunkt w Zakładzie Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku, doświadczona w prowadzeniu warsztatów zarówno dla studentów, jak i grup pozauczelnianych (tematyka związana z poradnictwem rodzinnym).

Czas trwania zajęć

10h (5 spotkań)

Forma

Grupowa

Wielkość grupy

Grupa od 6 do 12 osób

Cena

300 zł od osoby

Znajdziesz nas tutaj