Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Centrum INKLUZJA

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

KURSY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Nazwa

WPROWADZENIE DO SYSTEMOWEGO ROZUMIENIA RODZINY

Krótki opis na max 700 znaków

Podczas kursu uczestnik otrzyma wiedzę na temat funkcjonowania rodziny rozumianej jako system. Pozna mechanizmy działania systemów, podstawowe pojęcia oraz różne podejścia w terapii rodzin. Zaprezentowane zostaną podstawowe narzędzia do pracy terapeutycznej z rodzinami.

Osoba prowadząca i jej kompetencje

max 300 znaków

Dr Emilia Kardaś-Grodzicka, psycholog, adiunkt w Zakładzie Psychologii, Akademii Pomorskiej w Słupsku, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, absolwentka całościowego 4 - letniego szkolenia psychoterapeutycznego, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz kursu Podstawowego i Zaawansowanego Terapii Rodzin i Par organizowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu, zawodowo zajmuje się psychoterapią indywidualną i par

Czas trwania zajęć

5 godzin

Forma

grupowa

Wielkość grupy

10-15 osób

Cena

1000 zł.

 

 

Nazwa

GENOGRAM JAKO NARZĘDZIE DO PRACY Z RODZINAMI

Krótki opis na max 700 znaków

Uczestnik kursu dowie się czym jest genogram i jak go  wykorzystywać w pracy z rodzinami. Pozna zasady tworzenia genogramów oraz ich interpretowania. Nauczy się tworzenia hipotez na temat funkcjonowania rodzin w oparciu o narzędzie. Będzie miał możliwość stworzenia własnego genogramu.

Osoba prowadząca i jej kompetencje

max 300 znaków

Dr Emilia Kardaś-Grodzicka, psycholog, adiunkt w Zakładzie Psychologii, Akademii Pomorskiej w Słupsku, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, absolwentka całościowego 4 - letniego szkolenia psychoterapeutycznego, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz kursu Podstawowego i Zaawansowanego Terapii Rodzin i Par organizowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu, zawodowo zajmuje się psychoterapią indywidualną i par

Czas trwania zajęć

5 godziny

Forma

grupowa

Wielkość grupy

10-15 osób

Cena

1000 zł.

 


 

Nazwa

TECHNIKI AKTYWNEGO SŁUCHANIA

Krótki opis na max 700 znaków

Kurs aktywnego słuchania uczy konkretnych technik dotyczących aktywnego słuchania, które sprzyjają postawie otwartej, a także unikaniu nieporozumień. Szkolenie aktywne słuchanie koncentruje się na takich tematach jak: parafrazowanie, zadawanie pytań, dawanie uwagi, komunikacja niewerbalna, bariery utrudniające, koncentracja uwagi, otwartość w komunikacji

Osoba prowadząca i jej kompetencje

max 300 znaków

dr Jacek Kowalczyk, psycholog, adiunkt w Zakładzie Psychologii, Akademii Pomorskiej w Słupsku, warsztatowiec, praktyk prowadzący porady psychologiczne.

Czas trwania zajęć

180 minut

Forma

grupowa

Wielkość grupy

Grupa do 12 osób

Cena

30 zł od osoby za godzinę

 

 

 

Nazwa

Prawa dziecka w szkole

Krótki opis na max 700 znaków

Kurs obejmuje zagadnienia wprowadzające do problematyki praw dziecka. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawową terminologią charakterystyczną dla idei praw dziecka. Poznają znaczenie poszczególnych praw i zdobędą umiejętności umożliwiające im tworzenie kultury praw dziecka w instytucjach i placówkach przeznaczonych dla dzieci.

Osoba prowadząca i jej kompetencje

max 300 znaków

Dr hab. Anna Babicka-Wirkus, prof. AP, pedagożka i socjolożka, dyrektorka Instytutu Akademii Pomorskiej w Słupsku, absolwentka szkoleń prowadzonych przez Helsińską Fundacje Praw Człowieka oraz kursu dotyczącego problematyki praw dziecka na Harvard University; laureatka konkursu Rzecznika Praw Dziecka na najlepsza prace doktorska dotyczącą problematyki praw dziecka, koordynatorka grupy badawczo-animacyjnej (S)prawa dziecka.

Czas trwania zajęć

2X3 godziny

Forma

grupowa

Wielkość grupy

Grupa do 15 osób

Cena

200 zł za osobę

 

 

Nazwa

Zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży – diagnoza i interwencja

Krótki opis na max 700 znaków

Kurs obejmuje treści związane z problematyką zachowań autoagresywnych dzieci i młodzieży, w szczególności kwestii związanych z próbami samobójczymi, uszkodzeniami powłok ciała, nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Kurs skierowany jest do pedagogów i nauczycieli, którzy chcą zdobyć lub pogłębić swoją wiedzę w aspekcie rozpoznawania symptomów występowania zachowań o charakterze automutylacyjnym oraz skutecznej interwencji w takich sytuacjach.

Osoba prowadząca i jej kompetencje

max 300 znaków

Dr hab. Anna Babicka-Wirkus, prof. AP, pedagożka i socjolożka, dyrektorka Instytutu Akademii Pomorskiej w Słupsku, absolwentka szkoleń z zakresu nauk penalnych prowadzonych przez Centrum Kryminalistyki i Medycyny Sądowej.

Czas trwania zajęć

3 godziny

Forma

grupowa

Wielkość grupy

Grupa do 15 osób

Cena

1000 zł

Znajdziesz nas tutaj