Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Pedagogiki

Centrum INKLUZJA

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Eye-tracking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eye tracking jest nowoczesną metodą badania sposobów postrzegania przez ludzi różnych obiektów znajdujących się przed nimi. Dzięki badaniom eyetrackingowym wiemy w jaki sposób ludzie postrzegają i przetwarzają informacje. Potrafimy precyzyjnie określić na jaki element badana osoba zwraca uwagę, w jakiej kolejności skanuje wzrokiem składowe obrazu oraz jak długo zatrzymuje na nich wzrok. Metoda ta polega na śledzeniu ruchu gałek ocznych za pomocą specjalnie zaprojektowanej kamery. Jest to badanie zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Z uwagi na to, że uzyskujemy pomiarowy i fizjologiczny wynik badania otrzymujemy twarde dane.

 

Z kolei badania z wykorzystaniem Eye-trackera pozwalają zweryfikować informacje o stadiach rozwoju umiejętności postrzegania zjawisk w otaczającym nas świecie – od zjawisk natury wychowawczej oraz etycznej, po kwestie związane z szeroko rozumianymi mass-mediami, zdrowiem, reklamą, kulturą i artystycznymi kontekstami. Eye-tracking jest nowoczesną metodą badania sposobów postrzegania przez ludzi różnych obiektów znajdujących się przed nimi. Dzięki badaniom eyetrackingowym wiemy w jaki sposób ludzie postrzegają i przetwarzają informacje. Potrafimy precyzyjnie określić na jaki element badana osoba zwraca uwagę, w jakiej kolejności skanuje wzrokiem składowe obrazu oraz jak długo zatrzymuje na nich wzrok. Metoda ta polega na śledzeniu ruchu gałek ocznych za pomocą specjalnie zaprojektowanej kamery. Jest to badanie zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Z uwagi na to, że uzyskujemy pomiarowy i fizjologiczny wynik badania otrzymujemy twarde, a także w zasadzie niepodważalne dane. W ramach Centrum pracuje eye-tracker w formie mobilnej. Technika tego typu jest przydatna dla badań realizowanych w takich obszarach jak:

  • edukacja (badania dot. np. optymalizacji materiałów edukacyjnych przedstawianych w formie wizualnej na przykład w zakresie ich merytorycznego przekazu, tematyki ilustracji, ich lokalizacji w stosunku do tekstu, kolorystyki lub efektywności i strategii uczenia się w oparciu o mapy koncepcyjne, schematy pojęciowe oraz nielinearne układy tekstu);
  • filozofia wychowania (badania dot. etycznego oraz moralnego rozwoju);
  • terapia pedagogiczna (badania dot. np. spostrzegania tekstu pisanego przez dzieci z autyzmem);
  • psychologia ogólna (klasyczne badania dot. postrzegania, uwagi wzrokowej np. przy spostrzeganiu wybitnych dzieł sztuki klasycznej i sztuki współczesnej);
  • psychologia rozwojowa (badania dot. rozwojowych aspektów spostrzegania wzrokowego np. przy wykonaniu różnych czynności motorycznych przez osoby w różnym wieku oraz w sytuacji zdrowego i atypowego rozwoju lub procesów czytania, wpływu częstotliwości słów, ich trudności, semantycznego znaczenia czy zjawiska przewidywania i skanowania treści w procesie zrozumienia całości tekstu);
  • psychologia społeczna (badania dot. uwagi wzrokowej na komunikatach wizualnych w różnych grupach, w różnych krajach);
  • psychologia reklamy (badania dot. marketingu, np. reakcji na bodźce reklamowe wykorzystywanych w reklamie video i reklamie stacjonarnej);
  • socjologia (badania dot. diagnozy nastrojów i preferencji członków społeczeństwa, badań zachowań konsumenckich przedstawicieli różnych pokoleń).

LINKI:

https://imotions.com/

https://pupil-labs.com/

Znajdziesz nas tutaj